Back to top

Artykuły

​   Białołęka to dzielnica Warszawy, na terenie której znajdują się liczne ślady pamięci o Węgrach. Jednym z nich jest nazwa ulicy - skwer Przyjaciół Węgierskich.  Zdjęcie wykonane przez panią Alicję zdobyło tytuł Zdjęcia Tygodnia.  Gratulujemy! 

14.08.2020

Jak doszło do tego, że Wacław Felczak w czasie wojny został kurierem?

05.08.2020

Po latach snucia planów zostanie zaprezentowany prototyp „polskiego elektrycznego samochodu”. Wciąż aktualne pozostaje pytanie: Co dalej?

03.08.2020

Dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków przebywających na Węgrzech w czasie II wojny światowej, czasopismo „Wieści Polskie. Półtygodnik Uchodźctwa Polskiego” było głównym źródłem informacji z zakresu polityki, organizacji życia uchodźczego oraz popularyzatorem kultury polskiej i węgierskiej.

03.08.2020

​ Wykonane przez panią Magdalenę zdjęcie prostej kompozycji zawierające barwy narodowe Polski i Węgier zdobyło w tym tygodniu tytuł zdjęcia tygodnia.  Gratulujemy!!! 

31.07.2020