CO NOWEGO?

Z inicjatywy Ambasady Polskiej jeden z najpiękniejszych mostów Budapesztu - Most Łańcuchowy - został ozdobiony polskimi flagami. 
Twardy trzon Wyszehradu obawia się, że macherzy z trójkąta Paryż–Berlin–Bruksela rozłożą całą naszą grupę na czynniki pierwsze. Wysoki czeski dyplomata…
"Udało nam się ustabilizować system polityczny na narodowych i chrześcijańskich fundamentach, które wydają się masywne i trwałe."
Minister Krzysztof  Szczerski w Instytucie Polskim zaprezentował swoją nową książkę „Utopia europejska”, która została właśnie wydana w języku węgierskim.
"W utrzymaniu wiernych w syryjskiej ojczyźnie bardzo pomogło dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także Polska i Węgry. W szczególności Viktor Orbán zrobił…
"Konferencja dotyczyła stulecia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich i politycznych. Stało się to 28 listopada 1919 roku, na podstawie dekretu o…
"Patriotyzm jest owocem drzewa pamięci. To drzewo jest nam bardzo potrzebne. Dziękuje wszystkim, którzy podlewają to drzewo, dbają o nie."
"23 października narodził się z nadziei, która została zabita 4 listopada, nastąpił koszmar, Węgrzy zostali zmuszeni do ukrywania się lub ucieczki".
"Znalezienie odpowiedzi na demograficzną katastrofę Europy stało się przedmiotem fundamentalnego konfliktu między Węgrami a politykami europejskimi”