CO NOWEGO?

Odsłonięcie pomnika, przedstawiającego dwa dęby zrośnięte koronami i korzeniami, miało miejsce 24 marca 2006 roku w Győr. Wzięli w nim udział prezydenci Lech…
Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również…
Kapela Brodów, Chór męski św. Efraima, Júlia Kubinyi, grupa taneczna Istvána Berecza, duet jazzowy Kuba Stankiewicz i Kornél Fekete-Kovács - zapoczątkowali…
Karol Szymański wzniósł krzyż z figurą Chrystusa w 1944 r. w podzięce za ocalenie życia podczas II wojny. Przeżył egzekucję, był jednak ciężko ranny, powrócił…
Na ścianie Instytutu Niewidomych znajduje się tablica upamiętniająca węgierskich żołnierzy, którzy uchronili przed Niemcami niewidome uczennice i opiekujące…
Monument na lewym brzegu Dunaju upamiętnia bohatera narodowego Polski i Węgier, uczestnika powstania listopadowego oraz jednego z dowódców armii węgierskiej…
W miejscowości Ruzsa (województwo Csongrád) na południu Węgier, znajduje się pomnik polskich lotników, którzy służyli w siłach RAF-u i we wrześniu 1944 roku…
W Warszawie na Wawrzyszewie (dzielnica Bielany) znajduje się ulica Sándora Petőfi'ego.  Jej patronem jest jedna najsłynniejszych postaci z historii Węgier,…
Polski historyk, profesor, znawca tematyki środkowoeuropejskiej, szczególnie węgierskiej i południowosłowiańskiej, odegrał istotną rolę w formowaniu się…