CO NOWEGO?

8 lutego 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 
Na posiedzeniu rządu  RP 16 stycznia 2018 r. przyjęto projekt ustawy, dotyczący utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Większość II wojny światowej Wacław Felczak spędził na Węgrzech, gdzie odegrał kluczową rolę w pracach Placówki „W”, utrzymującej łączność między Rządem RP na…
Ruch został powołany do życia jako reakcja wsi po przejściu upokarzającego i brutalnego frontu wojny, w odpowiedzi na utrwalanie się obcej władzy okupanta,…
Przy ul. Akadémia 1 znajduje się tablica pamiątkowa generała Józefa Bema. W tym domu w czasie Wiosny Ludów mieszkał polski dowódca. Ufundował ją Stołeczny…
Wykonane z brązu popiersie twórcy i dowódcy legionu polskiego na Węgrzech jest darem Polaków dla Budapesztu. Autorem odsłoniętego w 1976 r. pomnika w parku…
Odsłonięcie pomnika, przedstawiającego dwa dęby zrośnięte koronami i korzeniami, miało miejsce 24 marca 2006 roku w Győr. Wzięli w nim udział prezydenci Lech…
Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również…
Kapela Brodów, Chór męski św. Efraima, Júlia Kubinyi, grupa taneczna Istvána Berecza, duet jazzowy Kuba Stankiewicz i Kornél Fekete-Kovács - zapoczątkowali…