Back to top
Publikacja: 30.09.2019
Odszedł Marszałek Senior VIII Kadencji Sejmu, Kornel Morawiecki
Pilne

 

Odszedł Marszałek Senior VIII Kadencji Sejmu, Kornel Morawiecki


Marszałek Senior Kornel Morawiecki


Polski fizyk, działacz opozycyjny z czasów PRL, więzień polityczny, działacz podziemia niepodległościowego, polityk.

Urodził się w 3 maja 1943 roku w Warszawie, gdzie skończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Studiował fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał  doktorat na podstawie pracy o kwantowej teorii pola. Wykładał początkowo na swojej macierzystej uczelni następnie od 1973 roku na Politechnice Wrocławskiej.

Wychowany w tradycji patriotycznej, już w młodości angażował się w działania skierowane przeciwko władzom PRL. W 1968 roku brał udział w studenckich protestach na Politechnice Wrocławskiej. Protestował również przeciwko Inwazji na Czechosłowację. W latach siedemdziesiątych współtworzył drugoobiegową prasę na Dolnym Śląsku. Był delegatem za Śląska na I Krajowy Zjazd NSSZ „Solidarność”.  Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce uniknął aresztowania i zaangażował się w podziemne struktury. W 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca. Jej założeniem było dążenie do pełnej niepodległości Polski. Kornel Morawiecki, stojąc na czele Solidarności Walczącej, sprzeciwiał się jakimkolwiek układom z rządzącą wtedy w kraju partią komunistyczną. W 1987 roku aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa, przetrzymywany między innymi na warszawskim Mokotowie. W oczekiwaniu na proces opuścił kraj w 1988 roku i próbował niebawem wrócić, co spotkało się z ekspulsją ze strony władz komunistycznych. Próbę ponowił w roku następnym i przebywał w Polsce w ukryciu aż do roku 1990.

Był bardzo sceptycznie nastawiony do idei Okrągłego Stołu i transformacji ustrojowej, która nastąpiła w wyniku porozumienia władz komunistycznych z częścią opozycji. Przez lata 90 – te starał się ukazywać inny niż obowiązujący model funkcjonowania państwa. Po wielu latach historia przyznała mu rację a Polska podążyła w kierunku, jaki kreślił w swoich pracach. W wyborach parlamentarnych 2015 roku został wybrany posłem z Ruchu Kukiz 15, prezydent Andrzej Duda wyznaczył go na funkcję Marszałka Seniora polskiego Sejmu.

Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Odznaczony między innymi Orderem Orła Białego przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi przez premiera Węgier, Victora Orbana.

W ostatnim czasie zmagał się z chorobą nowotworową, do końca zachowując spokój i pogodę ducha, którą czerpał z wiary i dobrych relacji z rodziną. Zmarł w Warszawie 30 września 2019 roku. 

Z laudacji Victora Orbana z okazji wręczenia Kornelowi Morawieckiemu węgierskiego Krzyża Zasługi Węgier  

 


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka