Back to top
Publikacja: 18.09.2019
Wręczenie Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier
Kultura


18 września o 13:00 w Sali Kolumnowej odbyła się uroczystość wręczenia przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi.

Przed spotkaniem Marszałek Sejmu przekazał Przewodniczącemu węgierskiego parlamentu uchwałę Izby w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej. Dokument został przyjęty 30 sierpnia podczas 85. posiedzenia. Posłowie przypomnieli w nim, że Królestwo Węgier nie wzięło udziału w ataku na Polskę, zaś na Węgrzech pod rządami regenta Miklósa Horthyego bezpieczne schronienie znalazło ponad 100 tysięcy polskich cywilnych i wojskowych uchodźców, w tym wiele dzieci.

Polsko-węgierska współpraca parlamentarna jest w ostatnich latach bardzo ożywiona. Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego wielokrotnie odwiedzał w tym czasie Warszawę, m.in. w czerwcu br., kiedy uczestniczył w IV Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2019. Dwa lata temu odbyła się z kolei w Sejmie uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie strategicznym między parlamentami obu krajów oraz wręczenia László Kövérowi Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

 

 

 

Przedstawiciele Instytutu im. Wacława Felczaka podczas uroczystości wręczenia odznaczenia Laszlo Koverowi

 

 

 

 

 

 

Laszlo Kover z Krzyżem Wielkiego Orderu Zasługi RP

 

Przemówienie Laszlo Kovera

 

 

Złożenie wieńców pod pomnikiem Henryka Sławika i Josefa Antalla seniora 

 

Pani Marszałek Elżbieta Witek oraz Laszlo Kover w drodze do pomnika Henryka Sławika i Josefa Antalla seniora

 

Przedstawiciele władz RP oraz delegacja węgierska przed pomnikiem

Na uroczystość przybyli uratowani przez Sławika i Antalla polscy uchodźcy oraz ich rodziny

 

 

 

 

 

Laszlo Kover składa wieniec pod pomnikiem

 

 

Wieniec od Instytutu im. Wacława Felczaka składają przedstawiciele zarządu oraz rady nadzorczej (naukowej) instytutu

 

 

 

 

Przedstawiciele Instytutu im Wacława Felczaka pod pomnikiem

 

foto: Marta Dzbeńska-Karpińska 

źródło: sejm.gov