Back to top
Publikacja: 03.06.2019
Memento Smoleńsk – pomnik w Budapeszcie


 

„…tragedia smoleńska ściśle wiąże się z inna tragedią – z tragedią Katynia… to łączy te dwie tragedie – w obydwu ginęły polskie elity”  - Jarosław Kaczyński

 

6 kwietnia 2018 roku w Budapeszcie miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom katastrofy samolotu, którym podróżował prezydent RP wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami polskich elit narodowych. W uroczystości stronę węgierską reprezentował prezes rady ministrów Viktor Orban a polską - prezes Prawa i Sprawiedliwości, brat tragicznie zmarłego w katastrofie prezydenta państwa Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki

Wydawnictwo węgierskie Mery Ratio przygotowało z tej okazji album zatytułowany „Memento Smoleńsk. Jest to publikacja trójjęzyczna, przygotowana po węgiersku, polsku i angielsku. Zawiera przedmowę autorstwa Zsolta Németha, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier oraz przemówienia wygłoszone podczas osłonięcia pomnika przez polskich i węgierskich premierów. Czytelnik może zapoznać się również z koncepcją unikalnego pomnika, autorstwa  Sándora Gyuli Makaldi.

Wielką zaletą albumu jest również bogata kolekcja fotografii, ukazująca uczestników i przebieg uroczystości z dnia 6 kwietnia ub. roku.

Marcin Bąk