Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie środkowo wschodniej


 


W dniach 4 i 5 kwietnia br w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja, przypominająca wydarzenia poprzedzające upadek komunizmu i transformację ustrojową w Europie środkowej na przełomie lat 80 i 90. Konferencja miała charakter panelowy, brali w niej udział polityce, przedstawiciele mediów, naukowcy, byli opozycjoniści z Polski, Węgier, Litwy, Niemiec, Czech, Słowacji.  

Podczas drugiego dnia konferencji, na panelu 4 „Solidarność  jako inspiracja? W poszukiwaniu wspólnego środkowoeuropejskiego dziedzictwa” kilkakrotnie opisywana była rola relacji polsko – węgierskich w procesie dekompozycji systemu komunistycznego. Ákos Engelmayerz  kilkakrotnie wymienił postać profesora Wacława Felczaka, jako człowieka, który zainicjował powstanie nowoczesnej, węgierskiej opozycji antykomunistycznej. Pochodzący w Węgier prelegent przytoczył anegdotę, wspominając spotkanie profesora z grupą młodych intelektualistów, szukających dla siebie swojej drogi. Na pytanie od „kudłatego studenta” o to co robić, profesor Felczak odpowiedział – załóżcie partię, pójdziecie siedzieć na dwa, może trzy lata ale będzie warto.

Kudłatym studentem był Viktor Orban, wtedy zrodziła się też idea powstania Fidesz.

M.B