Lista osób których Komisja Ekspertów rekomendowała do przyznania stypendium oraz decyzja Dyrektora Instytutu po rekomendacji Komisji

 


Za rekomendacją Komisji Ekspertów, w myśl ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, uprzejmie informujemy, że dyrektor Instytutu im.W.Felczaka podjął decyzję co do udzielenia stypendium następującym osobom:

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rekomendacja

  1. Tadeusz Karol Kopyś

- pozytywna

  1. Olga Groszek

- pozytywna

  1. Marta Anioł

- pozytywna

  1. Kamila Górny

- pozytywna

  1. Joanna Żochowska

- pozytywna

  1. Piotr Piętka

- pozytywna

  1. Paweł Kornatowski

- pozytywna

  1. Barbara Pawluk

- pozytywna

  1. Łukasz Piasecki

- pozytywna


Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w roku 2019 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

 

przyznaje stypendium:

 

 - Panu Tadeusz Karol Kopryś

Pani Olga  Groszek

- Pani Marta Anioł

- Pani Kamila Górny

- Pani Joanna Żochowska

- Panu Piotrowi Piętka

- Panu Pawłowi Kornatowskiemu

- Pani Barbarze Pawluk

- Panu Łukaszowi Piaseckiemu

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka