Stypendia i dofinansowania

Obecnie w ramach oferowanego wsparcia przez Instytutu im. Wacława Felczaka można ubiegać się o:

  1. Stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej:

 

                     Nabór wniosków o przyznanie stypendium został zakończony!


 

  1. Finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej: