Back to top
Publikacja: 21.09.2023
Już za tydzień w Budapeszcie konferencja „DEKADA RUCHU. WYZWANIA I STAWKI NIEREGULARNEJ MIGRACJI MASOWEJ W EUROPIE”

Od 2013 roku UE i państwa członkowskie doświadczają stałego napływu nielegalnych migrantów zarówno ze wschodniej, jak i z południowej flanki kontynentu. Przybyły miliony ludzi: niektórzy uciekli przed wojną, tak jak uchodźcy ukraińscy, inni zaś chcieli po prostu cieszyć się korzyściami gospodarczymi i zielonymi pastwiskami Europy. Co więcej, niektóre kraje – np. Białoruś – wykorzystały i ułatwiły przepływ migrantów jako narzędzie wojny hybrydowej, zagrażając tym stabilności i wartościom UE. Z powodu masowej skali nielegalna migracja stanowi ogromne obciążenie dla europejskich państw, a proces integracji nowo przybyłych osób niesie ze sobą wiele wyzwań. Jednak obecny wniosek i debaty Komisji Europejskiej na temat nowego Paktu o migracji i azylu pokazują, że nie widzimy światła na końcu tunelu: pomimo problemów wywołanych europejskim kryzysem migracyjnym instytucje UE i niektóre państwa członkowskie nadal utrudniają trwałe rozwiązanie. Ponadto problem migracji stał się kwestią polityczną zarówno na poziomie UE, jak i w państwach członkowskich, gdzie pewne siły nieustannie próbują narzucać rozwiązania z motywacją polityczną. Kluczowym elementem debaty o przyszłości Unii stał się także stosunek do różnych propozycji rozwiązań.

Wspólna konferencja Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i Instytutu Badań nad Migracjami poświęcona jest głównym wyzwaniom politycznym, społecznym i gospodarczym związanym z nielegalną masową migracją oraz bezpieczeństwa, aby wszystkie problemy rozwiązać w oparciu o fakty i dane. Pierwszy panel dyskusyjny będzie analizą ogólnych konsekwencji i perspektyw migracji dla społeczeństw europejskich, zarówno w zachodniej części Europy, jak i w regionie środkowoeuropejskim, natomiast drugi panel skoncentruje się na słabości Paktu o Migracji i Azylu oraz możliwej drodze naprzód. Postaramy się także zaprezentować konkretne studia przypadków. 

PROGRAM KONFERENCJI

12.00: Otwarcie konferencji

12.10: Cena i skutki migracji dla polityki i społeczeństw europejskich. Uchodźcy wojenni. Migracja zarobkowa. Nielegalna migracja do UE.

Nicolas Monti, współzałożyciel Observatoire de l’immigration et de la démographie (Paryż)

Ralph Schoellhammer, adiunkt nauk politycznych, Uniwersytet Webster w Wiedniu

Tomasz Grzegorz Grosse, profesor socjologii, europeistyki i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Piotr Kowalczuk, redaktor, dziennikarz, wieloletni korespondent Polskiego Radia i Rzeczypospolitej w Rzymie

• Moderator: Róbert Gönczi, młodszy analityk, Instytut Badań nad Migracją (Budapeszt)

13.00: Pytania i odpowiedzi

13.10: Przerwa kawowa

13.30: Aktualne wyzwania kryzysu migracyjnego od kontroli granicznej do paktu o azylu migracyjnym

• Ppłk. Pol. Gyula Mikolicz, Zast. Dyrektora Dyrekcji ds. Azylu w Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Cudzoziemców (Budapeszt)

Witold Repetowicz, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej

Viktor Marsai, dyrektor wykonawczy, Instytut Badań nad Migracjami (Budapeszt)

• Moderator: Róbert Gönczi, młodszy analityk Instytut Badań nad Migracją

14.20: Pytania i odpowiedzi

14.30: Uwagi końcowe

Konferencja odbędzie się w języku angielskim

Kontakt do organizatorów: info@migraciokutato.hu

Kontakt dla prasy: eszter.lappints@mayweather-miller.com, blanka.zetenyi@mayweather-miller.com, timea.csorba@mayweather-miller.com