Back to top
Publikacja: 23.01.2023
Romantyczne spotkanie w Felczaku
Edukacja

Sándor Petőfi to węgierski wieszcz narodowy, którego powinien znać każdy Polak. Dlaczego i z jakiego powodu właśnie on uważany jest za czołowego poetę romantyzmu nad Dunajem? Wszystko to wyjaśniała podczas poniedziałkowego spotkania z uczniami z warszawskiego LXIII LO im. Lajosa Kossutha kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego dr Csilla Gizińska.


Portret Sándora Petőfiego autorstwa Miklósa Barabása. Źródło: domena publiczna


– Sándor Petőfi to najbardziej znany węgierski twórca poza granicami Węgier. Dla nas jest on ucieleśnieniem poety, w każdym znaczeniu tego słowa. To kluczowy wieszcz węgierskiego romantyzmu. Nie tylko swoją twórczością, lecz także całym życiem ukochał wolność oraz miłość – opowiadała rodowita Węgierka dr Csilla Gizińska, podkreślając, że Sándor Petőfi dla Węgrów jest kimś takim, jak Adam Mickiewicz dla Polaków.


Na zdjęciu: żądni wiedzy o węgierskim romantyzmie licealiści, kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego dr Csilla Gizińska (w środku) oraz koordynator Programu Nauczania Języka w Instytucie Felczaka Agnieszka Barátka. Fot. JAP


Kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego pięknie wyrecytowała po węgiersku krótki wiersz Petőfiego zatytułowany „Wolność, miłość” – jeden z najbardziej znanych i najbardziej znaczących wierszy węgierskiego wieszcza. 


Wolność, miłość!

Wolności, miłości,
Obie w sercu chce gościć
Dla miłości życie poświęcę
Miłość poświęcę dla wolności.

(przekład: Jerzy Snopek)


Szabadság, szerelem!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.


Pest, 1847. január 1


– Ten wiersz stanowi motto całej jego twórczości Sándora Petőfiego – orzekła dr Csilla Gizińska, zauważając, że w 2023 roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin węgierskiego romantyka.

Licealiści, którzy już na początku spotkania chóralnie orzekli, że „język węgierski jest trudny, ale ciekawy”, w szybki i przyjemny sposób poszerzyli swój zasób słownictwa o takie wyrazy jak költő (poeta), vátesz (wieszcz) czy költészet (poezja). Dowiedzieli się również, że w języku węgierskim odróżnia się miłość romantyczną i erotyczną oraz miłość matczyną, miłość do ojczyzny czy do bliźniego. Na uczniów czekała kartka z długą listą nowych słówek przydatnych do nauki o romantyzmie, a także krzyżówka po węgiersku. 

– To już kolejne warsztaty edukacyjne dla uczniów z cyklu spotkań uzupełniających lekcje języka węgierskiego finansowane i organizowane przez Instytut Felczaka w szkołach średnich w Polsce – podkreślała koordynator Programu Nauczania Języka w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej Agnieszka Barátka, zauważając, że Instytut Felczaka lekcje języka Sándora Petőfiego organizuje już w 17 szkołach w Polsce, w tym w czterech w Warszawie.   

A ponieważ nawet na naukę o wolności i miłości trzeba mieć siły i energię, warsztaty edukacyjne zakończyła degustacja tradycyjnej węgierskiej zupy gulaszowej.

(JAP)