Back to top
Publikacja: 08.01.2023
Minister Csaba Lantos: Musimy zmniejszyć naszą zależność energetyczną
Ekonomia

Węgry muszą pilnie wzmocnić swoją suwerenność energetyczną. – W kwestiach dotyczących dostaw energii jesteśmy bardzo uzależnieni od innych krajów i ta zależność musi zostać zmniejszona – oznajmił w niedzielę minister energii Csaba Lantos w wywiadzie dla Kossuth Rádió.


Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Steven z Pixabay 


– Łagodna zima i wysoki stopień zapełnienia zbiorników z gazem ziemnym sprawiają, że Węgry nie są w tym roku zagrożone ewentualnym brakiem tego surowca – uspokajał minister energii, zauważając, że dopóki działa serbski gazociąg, dopóty magazyny gazu na Węgrzech pozostaną zapełnione. Minister podkreślił również, że rząd w Budapeszcie nadal będzie dotował sprzedaż gazu do gospodarstw domowych i nie zamierza podnosić ceny w obecnym sezonie grzewczym (czyli do 30 kwietnia 2023 roku).

Csaba Lantos zauważył, że kraje Unii Europejskiej budują 25 terminali gazu skroplonego, co daje nadzieję na pełne uniezależnienie się państw UE od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Zwrócił jednak uwagę, że w wielu przypadkach budowa dopiero niedawno się rozpoczęła, więc lata 2023 i 2024 nadal będą dla Europejczyków bardzo trudne. 

Csaba Lantos podkreślił, że Węgry muszą pilnie wzmocnić swoją suwerenność energetyczną. – W kwestiach dotyczących dostaw energii jesteśmy bardzo uzależnieni od innych krajów i ta zależność musi zostać zmniejszona – zauważył minister energii, stawiając sobie za cel zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego z 1,5 miliarda do 2 miliardów metrów sześciennych. Obecnie na Węgrzech zużywa się średnio 10 miliardów metrów sześciennych tego surowca.

Minister energii opowiada się także za tym, aby w tzw. miksie energetycznym zwiększyć udział energii pochodzącej z OZE (zwłaszcza przy wykorzystaniu wiatru oraz słońca), a także za tym, aby przedłużyć żywotność rozbudowywanej za pomocą Rosjan węgierskiej elektrowni atomowej w Paks.

Węgry planują zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznych do ponad 6000 megawatów w roku 2023, lecz – jak poinformował minister Csaba Lantos – obecnie realizacja tego planu znacząco wyprzedza ten wieloletni harmonogram.

Pieniądze na zwiększenie suwerenności energetycznej Węgier mają pochodzić zwłaszcza z Krajowego Planu Odbudowy, którego wypłata wciąż jest blokowana przez Komisję Europejską.

(JAP)