Back to top
Publikacja: 25.11.2022
„Karpaty. Europa. My”. Międzynarodowa konferencja Klubów Europy Karpat w Tomaszowie Lubelskim

O nowoczesnej edukacji, problemie dezinformacji, kwestiach bezpieczeństwa żywnościowego, o atomie, węglowodorach i różnych innych źródłach energii, a także o idei Klubu Europy Karpat rozmawiali w piątek w Tomaszowie Lubelskim polscy, węgierscy i ukraińscy uczestnicy międzynarodowej konferencji Klubów Europy Karpat.


Prof. Maciej Szymanowski odczytał list ministra Marka Kuchcińskiego, a także poprowadził panel „Karpaty. Europa. My”, prezentujący ideę Klubu Europy Karpat. Fot. EG


Minister Marek Kuchciński: siłą projektu Europa Karpat jest oparcie go na konkretnych interesach i potrzebach społeczności

„W górach nie czujemy granic. W górach istnieje oczywiście rywalizacja, ale dotyczy ona wyznaczonego celu, nie przeciwnika. Tym celem dla człowieka jest przede wszystkim poszukiwanie harmonii, równowagi i godnego życia w naszej geopolitycznej przestrzeni środkowoeuropejskiej” – tymi słowami do uczestników międzynarodowej konferencji Klubów Europy Karpat w Tomaszowie Lubelskim zwrócił się minister Marek Kuchciński.

W odczytanym przez dyrektora Macieja Szymanowskiego liście do organizatorów piątkowej konferencji minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński zwrócił również uwagę, że człowiek „poszukując równowagi pomiędzy ekonomią i ekologią [...] umacnia swe zdolności do myślenia kategoriami wielu pokoleń”. I podkreślił, że idea Europy Karpat czerpie właśnie z tego rodzaju myślenia w kategoriach przyszłości pokoleń i z „potencjału tej unikalnej przestrzeni, ciągnącej się liczącym ponad tysiąc kilometrów łukiem dotykającym podnóża Alp we wschodniej Austrii oraz Bałkanów w południowej części Europy”. Minister Kuchciński zauważył także w swym liście, że siłą projektu Europa Karpat „jest oparcie go na konkretnych interesach, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, spójności środowiskowej i zdolności do współpracy” (pełna treść listu w załączniku pod tekstem). 

Minister Przemysław Czarnek: Międzynarodowe Kluby Europy Karpat to najlepsze rozwiązanie wzmacniające współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej

„Cieszę się, że przedmiotem szczególnej refleksji uczynili Państwo takie zagadnienia jak nowoczesna edukacja, problem dezinformacji czy bezpieczeństwa narodowego” – zwrócił się z kolei w liście do organizatorów minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Debaty prowadzone w gronie prominentnych prelegentów, w tym przedstawicieli rządu RP, posłów na Sejm, reprezentantów polskich, ukraińskich oraz węgierskich instytucji państwowych, samorządowców, ekspertów, publicystów z pewnością przerodzą się w forum wymiany myśli. Jestem pewien, że obrady otworzą nowe obszary dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed Europą, przybliżą ideę Klubów Europy Karpat, a przede wszystkim przełożą się na promocję i realne wsparcie rozwoju obszaru karpackiego. Głęboko wierzę w to, że powołanie Międzynarodowych Klubów Europy Karpat w lutym 2022 roku było najlepszym rozwiązaniem wzmacniającym współpracę państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – dodał minister edukacji i nauki.


Uczestnicy panelu poświęconego zagadnieniu nowoczesnej edukacji. Fot. EG


Nowoczesna edukacja a patriotyzm

Międzynarodowa konferencja „Karpaty. Europa. My” odbyła się na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim – mieście założonym z inicjatywy kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamojskiego, twórcy słynnej Akademii Zamojskiej  i autora słów „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Pierwsza debata podczas konferencji „Karpaty. Europa. My” poświęcona była więc zagadnieniom nowoczesnej edukacji. 

– Współczesna szkoła nie może się obyć bez nowoczesnych technologii, które służą do atrakcyjnego przekazywania wiedzy. Dość szybko do szkół wprowadzono więc drukarki 3D, nowoczesne komputery z kreatywnym oprogramowaniem, tablice multimedialne, roboty i laboratoria. W szkołach są zaś prowadzone dodatkowe zajęcia z programowania oraz konkursy dla innowatorów i wynalazców – zauważył prowadzący panel dyskusji redaktor Katolickiego Radia Zamość Łukasz Kot.

– Wprowadzenie nowoczesnych technologii niesie ze sobą ogromne wartości edukacyjne. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz szkoły zawodowe [...] to już są placówki na miarę XXI wieku – podkreśliła podczas debaty dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Monika Żur, zauważając, że już nawet w przedszkolach nauczyciele, chcąc uatrakcyjnić proces edukacyjny i zaciekawić swoich uczniów, korzystają z tablic interaktywnych, robotów edukacyjnych czy tzw. magicznych dywanów. Dyrektor Monika Żur zwróciła także uwagę na fakt, że w nowocześnie wyposażonych szkołach w Zamościu prowadzone są też m.in. zajęcia z programowania czy z robotyki, a także konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych takie jak np. „Architekt Innowacji 2022”.

Poseł Tomasz Zieliński zwracał uwagę, że współczesna szkoła powinna łączyć tradycyjne wartości i nowoczesność. – Wierzę głęboko, że wszyscy jesteśmy patriotami i tak naprawdę każdy kocha swoją ojczyznę. Chodzi więc tylko o określenie, jaki jest ten poziom wiedzy, którą wszyscy powinniśmy mieć. Musimy czerpać z różnych źródeł informacji. Pierwszym są rodzice, czyli to, co się mówi w domu o Polsce i patriotyzmie – zauważył Tomasz Zieliński, historyk, samorządowiec oraz poseł na Sejm VIII i IX kadencji. – Drugą osobą niezwykle ważną jest nauczyciel, który ma możliwość mówienia takich rzeczy, które pamięta się do końca życia [...]. Trzeci, obecnie najbardziej rozpowszechniony sposób przekazywania informacji, to szeroko rozumiane media, których przekaz jest jednak bardzo często fałszywy – dodał poseł Zieliński. Jak zauważył poseł Tomasz Zieliński, ważne jest też pozostawiane „śladów historii”, które ułatwiają zachowywanie w pamięci tych wielkich Polaków, którzy kiedyś walczyli o Polskę. – Jeśli chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych, rola szkoły jest więc gigantyczna – podkreślił poseł Zieliński.

– Nikt się nie rodzi jako świetny pedagog. Ta nauczycielska pasa musi się wykuć w ogniu pracy z młodzieżą – zauważył Jarosław Korzeń, wicestarosta Tomaszowski oraz Prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.


Magdalena Uchaniuk z radia WNET, Antoni Trzmiel z Polskiego Radia oraz Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” dyskutowali o tym, jak stawić czoła zagrożeniom, które niosą ze sobą propaganda i fałszywe informacje w mediach społecznościowych. Fot. MS


Człowiek w powodzi pseudoinformacji

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się panel „Między informacją a dezinformacją”. Występujący w nim redaktorzy radzili młodzieży – i nie tylko – jak się chronić przed dezinformacją i jak oddzielać dobre sprawdzone źródła od propagandy.

Międzynarodową konferencję zakończy w sobotę 26 listopada dyskusja plenarna połączona z prezentacją regionu i jego atrakcji turystycznych.