Back to top
Publikacja: 19.09.2022
Złożenie wieńców przy pomniku Antalla i Sławika
Historia

W dniu 19 września, czyli w rocznicę przyjazdu pierwszych polskich uchodźców na Węgry w roku 1939, złożono wieńce pod pomnikiem Henryka Sławika i Józsefa Antalla w Warszawie, w ogrodzie Dolina Szwajcarska. Pomnik poświęcony jest  bohaterom lat II wojny światowej, dzięki którym uratowano wiele tysięcy Polaków i polskich Żydów.