Back to top
Title
Anatomia przyjaźni czyli dzieje wspólne polsko-węgierskie Tom I Od początków do końca XVI wieku
Autor
István Kovács

Do pobrania materiału proszę kliknąć na zdjęcie 

Najnowsze dzieło historyka, polonisty, poety i dyplomaty Istvána Kovácsa stanowi najpełniejsze kompendium wspólnych dziejów polskich i węgierskich. Dobrze znany polskim czytelnikom autor z eseistycznym zacięciem, a równocześnie z naukową starannością przybliża historię wyjątkowej w skali światowej przyjaźni naszych narodów oraz poszukuje jej źródeł. Ta kronika niezwykłego, opartego na wspólnych wartościach i wzajemnym poszanowaniu, choć niepozbawionego momentów zwrotnych przymierza stanowi rozwinięcie sławnej myśli Stanisława Worcella mówiącej o tym, że byt i czerstwość jednego narodu jest warunkiem życia drugiego. Lektura pierwszego tomu pozwala poznać dzieje Polski i Węgier od czasów wczesnej państwowości do panowania Stefana Batorego, Siedmiogrodzianina na polskim tronie.