Back to top
Publikacja: 26.02.2022
Via Carpatia coraz dłuższa. Drogowcy podpisali kolejny ważny kontrakt
Transport

Przedstawiciele GDDKiA podpisali umowę na budowę odcinka drogi S19 od granic województw lubelskiego i mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Wartość kontraktu wynosi ponad 391 milionów złotych. Wykonawcą liczącego 13,7 km fragmentu międzynarodowej trasy Via Carpatia jest firma Strabag. 


Udostępniony do ruchu odcinek drogi ekspresowej S19 Łowisko – Sokołów Małopolski Północ w rejonie miejscowości Kamień. Fot. Darek Delmanowicz / PAP


Kontrakt na ten odcinek opiewa na 391,5 mln zł. Cały zakres prac ma być zrealizowany w ciągu 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, uniemożliwiających prowadzenie robót. - Via Carpatia ma usprawnić transport, ma usprawnić komunikację, ale ma być również takim silnikiem rozwoju gospodarczego tych regionów, przez które będzie przebiegać. Ma też znaczenie dla rozwoju całego województwa lubelskiego – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas uroczystości oficjalnego podpisania kontraktu na nowy odcinek międzynarodowej trasy, dodając, że Via Carpatia to dla Europy Środkowo-Wschodniej droga życia i rozwoju. W lutym 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już również umowę na budowę kolejnego odcinka drogi Via Carpatia z Babicy do Jawornika na południe od Rzeszowa. Wart ponad 1,2 mld zł kontrakt realizuje firma Intercor. 

Drodze ekspresowej S19 nadano oficjalną nazwę „Via Carpatia imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. To właśnie profesor Lech Kaczyński jest autorem koncepcji budowy międzynarodowego drogowego korytarza łączącego nie wschód z zachodem Europy, ale północ z południem kontynentu. To z jego inicjatywy w 2006 roku w Łańcucie ministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Litwy i Słowacji podpisali stosowną deklarację, która dała formalny początek realizacji drogowego szlaku Via Carpatia. W budowę tej kluczowej dla Europy Środkowej i Wschodniej międzynarodowej trasy zaangażowało się już 11 krajów leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Łączna planowana długość korytarza Via Carpatia wraz z odgałęzieniem wynosi około 8800 km. Trasa łączy ze sobą obszary zamieszkane łącznie przez ponad 120 mln osób. 


Źródło: gov.pl


Podczas zorganizowanej w lutym 32. konferencji Europa Karpat minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że w roku 2022 zostaną podpisane umowy na wszystkie polskie odcinki międzynarodowej trasy Via Carpatia aż do granicy ze Słowacją i że w roku 2022 Via Carpatia zostanie wpisana do korytarza transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Polski odcinek Via Carpatii, od granicy z Litwą w Budzisku do granicy ze Słowacją za Barwinkiem, liczy ponad 700 km długości. Korytarz drogowy przebiega przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Według zapowiedzi Ministerstwo Infrastruktury cała trasa na odcinku Lublin – Rzeszów będzie przejezdna już w pierwszej połowie 2022 roku, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu między tymi dwoma miastami o połowę, z około trzech godzin do około półtorej godziny. Według zapewnień ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka polski odcinek Via Carpatii, dostosowany na całej swej długości do parametrów drogi ekspresowej lub autostrady, powinien być gotowy na przełomie 2025 i 2026 roku.

Węgrzy już w 2021 roku oddali do użytku wszystkie odcinki wchodzącej w skład trasy Via Carpatia (na terytorium Węgier ta międzynarodowa arteria ma niemal 230 km długości). Najdłuższy, bo liczący ponad 1500 km, odcinek tego międzynarodowego szlaku przebiegać przez Rumunię. Oficjalne szacunki zakładają, że wszystkie odcinki trasy Via Carpatia będą przejezdne do 2030 roku. 

Wraz z budową kręgosłupa drogowego regionu, kraje Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiają już również o projekcie Rail Carpatia, a więc o szlaku kolejowym łączącym państwa Trójmorza, który wiódłby z północy na południe Europy, a także o kolejach dużej prędkości biegnących od Bałtyku do Morza Czarnego i Morza Egejskiego.