Back to top
Publikacja: 23.02.2022
Jak nie zgubić się w świecie bratanków
Edukacja

Blisko 50 uczniów XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie wzięło udział w spotkaniu online pt. „Węgry, Węgrzy, węgierski… Jak nie zgubić się w świecie bratanków?”Z pomysłem zorganizowania prelekcji wyszła jedna z uczennic szkoły, Kasia Wojtiuk, uczęszczająca na dodatkowe lekcje języka węgierskiego organizowane i finansowane przez Instytut w wyżej wymienionym. liceum. Kasia była również jedną z organizatorek Kopernikaliów, corocznego festiwalu szkolnego LO Kopernika organizowanego przez uczniów dla całej społeczności szkolnej. Przez okres czterech dni czekają na uczniów liczne spotkania, wykłady, warsztaty, a nawet wystawy czy akcja wspólnego gotowania. W tak bogatym programie znalazło się spotkanie poprowadzone w minioną środę przez Agnieszkę Barátka, pracownika programowego Instytutu, koordynatora działań edukacyjnych Instytutu i nauczycielkę języka wegierskiego.

Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę na temat Węgier z zakresu geografii i historii. Poznali podstawowy podział administracyjny kraju, ucząc się jednocześnie, dlaczego określenie „prowincja” nie ma na Węgrzech wydźwięku pejoratywnego. Przeanalizowali kilka codziennych lub wakacyjnych sytuacji z perspektywy węgierskiej, dowiadując się, że słowo „strand” [pol. plaża] nie zawsze oznacza ‘plażę piaszczystą’, że korzystanie z wód termalnych można traktować jako węgierski sport narodowy, że pora obiadowa zaczyna się na Węgrzech w południe, że Węgry to kraj napiwków, a każdy przystanek jest w stolicy Węgier przystankiem na żądanie. Ponadto uczniowie wiedzą już, dlaczego należy dokładnie notować adresy budapesztańskie i znają wiele praktycznych wskazówek ułatwiających funkcjonowanie w węgierskiej rzeczywistości, jak np. klucz kolorystyczny ułatwiający zakup wody mineralnej [różowy – niegazowana, zielony – lekko gazowana, niebieski – gazowana]. A przy okazji opanowali też podstawowe zagadnienia ortografii i wymowy węgierskiej, co umożliwi im poprawne odczytywanie nazwisk takich postaci, jak Lajos Kossuth, Ferenc Liszt, Imre Nagy czy Imre Kertész.


Członek Rady Instytutu dr Marek Natusiewicz


Spotkanie polsko-węgierskie we Wrocławiu

Z inicjatywy i dzięki działaniom dr Marka Natusiewicza, członka Rady Instytutu w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka nawiązał współpracę z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Owocem rodzącej się współpracy będzie cykl konferencji warsztatowych pt. „Spotkania polsko-węgierskie w DODN”.

Pierwsze z planowanych spotkań odbyło się 17 lutego 2022 roku w formie hybrydowej. Tematem konferencji była historia Węgier do 1526 r. Prelekcję poprowadził dr Marcin Grad z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wytłumaczył między innymi, gdzie należy szukać węgierskiej praojczyzny i kiedy Węgrzy przybyli na tereny Basenu Karpackiego. Opowiedział również o węgierskim odpowiedniku wrocławskiej Panoramy Racławickiej, tj. panoramicznym obrazie węgierskiego malarza Árpáda Fesztyego ukazującym wkroczenie Węgrów do Kotliny Panońskiej (Węgierskiej) w 895/896 r. Zgromadzeni nauczeciele usłyszeli także o najważniejszych królach i świętych węgierskich oraz o ich związkach z Polską, ugruntowując swoją wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń w historii stosunków polsko-węgierskich.


Spotkanie uświetnił występ muzyczny Alicji Turowskiej [wokal] i Karola Woźniaka [gitara], muzyków związanych z wrocławską Akademią Muzyczną, którzy wykonali kilka utworów polskich i węgierskich, co dodatkowo przyczyniło się do zbudowania odpowiedniego, polsko-węgierskiego nastroju.


Obecność i przemowa wicekonsula Węgier Ádáma Szesztaya, który zachęcał zgromadzonych dyrektorów i nauczycieli szkół wrocławskich do nawiązywania współpracy ze szkołami węgierskimi, zapoczątkowały dyskurs kontynuowany także po zamknięciu konferencji. Pomocą w kształtowaniu planów tej współpracy, zarówno w zakresie wymian międzyszkolnych, jak i organizacji konferencji warsztatowych dla nauczycieli, służyła także Agnieszka Barátka.

Już w kwietniu spotykamy się ponownie we Wrocławiu.

(AB)