Back to top
Publikacja: 15.02.2022
31. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej
Polityka

15 lutego Grupa Wyszehradzka obchodzi 31. rocznicę założenia. Nieformalne zrzeszenie regionalne powołane zostało przez trzy państwa: Czechosłowację, Polskę i Węgry jako tzw. Trójkąt Wyszehradzki. Od 1 stycznia 1993 roku, po rozpadzie Czechosłowacji, Grupę Wyszehradzką tworzą Polska, Węgry, Czechy oraz Słowacja. 


Szczyt w Wyszehradzie, trójstronne spotkanie: prezydenta RP Lecha Wałęsy, prezydenta Czechosłowacji Vaclava Havla, premiera Węgier Józsefa Antalla. Fot. PAP/Jan Morek


Spotkanie, które zainicjowało powstanie nieformalnego zrzeszenia o nazwie Trójkąt Wyszehradzki, odbyło się 15 lutego 1991 roku na zamku w węgierskim Wyszehradzie. Miejsce nie było przypadkowe. Symbolicznie nawiązywało bowiem do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 oraz 1338 roku. Podczas szczytu prezydentów Polski Lecha Wałęsy, premiera Węgier Józsefa Antalla oraz Czech Václava Havla podpisano deklarację współpracy w dążeniu do integracji europejskiej, wyrażono zgodę na rozwiązanie w najbliższym czasie RWPG oraz Układu Warszawskiego. Od 1 stycznia 1993 roku, w wyniku rozpadu Czechosłowacji, Grupę Wyszehradzką tworzą Polska, Węgry, Czechy oraz Słowacja. Od 1999 roku szczyty Grupy Wyszehradzkiej odbywają się regularnie. Premierzy państw członkowskich spotykają się co najmniej dwa razy w roku, a prezydenci co najmniej raz w roku. W kwietniu 2017 roku przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej zawarli zaś porozumienie w sprawie instytucjonalizacji współpracy państw V4 na poziomie parlamentarnym – od tego czasu regularne spotkania przewodniczących parlamentów odbywają się raz do roku, zwyczajowo jesienią, w państwie sprawującym prezydencję grupy.

Początkowo celem podstawowym Grupy Wyszehradzkiej było wspólne wspieranie się na drodze do Unii Europejskiej oraz NATO. Przywódcom V4 udało się go stosunkowo szybko zrealizować. Od 2004 roku wszystkie kraje V4 są członkami zarówno Unii Europejskiej, jak i sojuszu północnoatlantyckiego. Grupa Wyszehradzka nadal realizuje jednak wiele projektów politycznych i społecznych. 

W ubiegłym roku z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej w stolicach czterech państw członkowskich pojawiły się identyczne murale, upamiętniające powstanie historycznego, kulturowego i politycznego partnerstwa.

(JAP)