Back to top
Publikacja: 10.02.2022
Bardzo dużo zgłoszeń na konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”
Edukacja

Ponad dwa tysiące uczniów z 376 szkół w całej Polsce wyraziło chęć udziału w pierwszej edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, współorganizowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Najlepsi mają szanse na wyjątkowo atrakcyjne stypendia, a także nagrody pieniężne i rzeczowe. 


Pomnik na placu Bohaterów w Budapeszcie. Fot. BarbeeAnne / Pixabay


Konkurs służy rozpropagowaniu ponad tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Tegoroczna edycja poświęcona jest fragmentowi historii od roku 1320, czyli od koronacji na króla Polski Władysława Łokietka oraz ślubu jego córki Elżbiety Łokietkówny z królem węgierskim Karolem Robertem, do bitwy pod Warną w roku 1444. Zgodnie z regulaminem do etapu szkolnego konkursu miał prawo przystąpić każdy uczeń, który wyraził taką wolę. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie został przedłużony do piątku 4 lutego. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 2229 uczniów z 376 szkół. Najwięcej zgłoszeń przyjęły kuratoria z Krakowa, Lublina i Katowic. 

Pierwszy etap konkursu – szkolny – powinien się odbyć do 15 marca. Etap drugi wojewódzki (finałowy) odbędzie się w miejscu wskazanym przez właściwego kuratora oświaty do 6 kwietnia 2022 roku. Podczas obu etapów uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz dwóch pytań otwartych (krótkiej wypowiedzi). Ogłoszenie listy finalistów przewidziano na 14 kwietnia, a uroczysta gala finałowa – podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i ogłoszeniu laureatów – planowana jest na 22 kwietnia.

Zwycięzca tegorocznej edycji może liczyć między innymi na nagrodę w wysokości pięciu tysięcy złotych. Honoraria finansowe – w tym trzy nagrody po trzy tysiące złotych – czekają również na nauczycieli laureatów. 

(JAP)


ZAKRES TEMATYCZNY I WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW

Zakres tematyczny Konkursu

Stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320–1444).

Wykaz obowiązującej literatury

 1. Borkowska Urszula, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.
 2. Dzieszyński Ryszard, Polak, Węgier – millenium przyjaźni, Warszawa 1982.
 3. Felczak Wacław, Fischinger Andrzej, Polska – Węgry – tysiąc lat przyjaźni, 1979.
 4. Felczak Wacław, Historia Węgier, Wrocław 1983.
 5. Foryt Artur, 1444 – Krucjata polskiego króla, Kraków 2019.
 6. Janicki Kamil, Damy polskiego imperium, Kraków 2017.
 7. Jasienica Paweł, Polska Jagiellonów, Warszawa 1996.
 8. Jasienica Paweł, Polska Piastów, Warszawa 1996.
 9. Nowak Jerzy Robert, Węgry bliskie i nie znane, Warszawa 1980.
 10. Praca zbiorowa, Węgierskie Legendarium Andegaweńskie, Wrocław 1978. (wydanie faksymile)
 11. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990.
 12. Sroka Stanisław, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 2000.
 13. Sroka Stanisław, Królowa Jadwiga, Kraków 2002.
 14. Sroka Stanisław, Z dziejów stosunków polsko – węgierskich w późnym średniowieczu, Kraków 1995.
 15. Szczur Stanisław, Średniowiecze, Kraków 2007.
 16. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1985.
 17. Ziętara Benedykt, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1988.