Back to top
Publikacja: 31.01.2022
Konkurs historyczny: „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”
Historia

Atrakcyjne stypendia, a także nagrody pieniężne oraz rzeczowe są do wygrania w ogólnopolskim konkursie skierowanym do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zwycięzca tegorocznej edycji może liczyć między innymi na nagrodę w wysokości aż 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Honoraria finansowe – w tym trzy nagrody po trzy tysiące złotych – czekają również na nauczycieli laureatów. Warto się więc uczyć niezwykłej historii między bratankami. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie został przedłużony do piątku 4 lutego. 


Konkurs „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” dedykowany jest uczniom szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Fot. nastya_gepp / Pixabay


– To konkurs dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych w całej Polsce dotyczący historii, relacji i stosunków przyjaźni polsko-węgierskiej. Zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału, a wszystkich kuratorów oświaty do rozpropagowania wiedzy na temat tego konkursu. Życzę wszystkim, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu powodzenia – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ogłaszając konkurs na grudniowej konferencji prasowej. 

– Znajomość historii daje nam nie tylko wiedzę o tym, co już się wydarzyło, ale pozwala również lepiej przewidywać przyszłe wydarzenia. Nasz konkurs służy więc nie tylko poznaniu faktów dotyczących stosunków polsko-węgierskich, ale także daje szansę aktywnych uczniom na zaprezentowanie swoich umiejętności – tłumaczy dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W Felczaka prof. Maciej Szymanowski. Na najlepszych czekają wyjątkowo atrakcyjne nagrody. – Zwycięzca tegorocznej edycji może liczyć między innymi na nagrodę specjalną w wysokości aż pięciu tysięcy złotych. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma od Instytutu Felczaka trzy tysiące złotych, a trzeciego miejsca dwa tysiące złotych – zapowiada dyrektor Maciej Szymanowski.


Bitwa pod Warną, Jan Matejko. Domena publiczna


Konkurs służy rozpropagowaniu ponad tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Tegoroczna edycja poświęcona ma być fragmentowi tej historii, który rozpoczyna się od roku 1320, od koronacji na króla Polski Władysława Łokietka oraz ślubu jego córki Elżbiety Łokietkówny z królem węgierskim Karolem Robertem, a kończy bitwą pod Warną w roku 1444. 

Zgodnie z regulaminem do etapu szkolnego konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, który wyrazi taką wolę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest jednak formalne zgłoszenie do udziału, którego dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail wskazany przez właściwego kuratora oświaty skan wypełnionego uprzednio formularza (odpowiedni formularz w załączniku do regulaminu zamieszczonym pod artykułem). Termin zgłoszeń do udziału w konkursie został przedłużony do piątku 4 lutego. 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy jest etap szkolny, a drugi wojewódzki (finałowy) w miejscu wskazanym przez właściwego kuratora oświaty. Podczas obu etapów uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz dwóch pytań otwartych (krótkiej wypowiedzi). Etap szkolny konkursu powinien się odbyć do 15 marca. Etap wojewódzki (finałowy) konkursu do 6 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów przewidziano na 14 kwietnia, a uroczysta gala finałowa – podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i ogłoszeniu laureatów – planowana jest na 22 kwietnia.

Organizatorami konkursu w roku szkolnym 2021/2022 są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Konkurs honorowym patronatem objęła również ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács. 


Zgłoszenia należy nadsyłać do odpowiedniego kuratorium oświaty:

Województwo dolnośląskie – konkurs.kuratorium@kowro.pl

Województwo kujawsko-pomorskie – epodgorska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Województwo lubelskie – monika.zur@kuratorium.lublin.pl

Województwo lubuskie – k.woloszyn@ko-gorzow.edu.pl

Województwo łódzkie – mmackiewicz@kuratorium.lodz.plmandrzejczak@kuratorium.lodz.pl

Województwo małopolskie – konkurs.Polska.Wegry@kuratorium.krakow.pl

Województwo mazowieckie – historia.przyjazni@kuratorium.waw.pl

Województwo opolskie – tkowalski@kuratorium.opole.pl

Województwo podkarpackie – konkurs-polska-wegry@ko.rzeszow.pl

Województwo podlaskie – kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Województwo pomorskie –  konkurs@kuratorium.gda.pl

Województwo śląskie – sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

Województwo świętokrzyskie – pawel.boron@kuratorium.kielce.pl

Województwo warmińsko-mazurskie – rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Województwo wielkopolskie – konkurshistoriaprzyjazni@wko.com.pl

Województwo zachodniopomorskie – wspieranie@kuratorium.szczecin.pl

ZAKRES TEMATYCZNY I WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW

Zakres tematyczny Konkursu

Stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320–1444).

Wykaz obowiązującej literatury

 1. Borkowska Urszula, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.
 2. Dzieszyński Ryszard, Polak, Węgier – millenium przyjaźni, Warszawa 1982.
 3. Felczak Wacław, Fischinger Andrzej, Polska – Węgry – tysiąc lat przyjaźni, 1979.
 4. Felczak Wacław, Historia Węgier, Wrocław 1983.
 5. Foryt Artur, 1444 – Krucjata polskiego króla, Kraków 2019.
 6. Janicki Kamil, Damy polskiego imperium, Kraków 2017.
 7. Jasienica Paweł, Polska Jagiellonów, Warszawa 1996.
 8. Jasienica Paweł, Polska Piastów, Warszawa 1996.
 9. Nowak Jerzy Robert, Węgry bliskie i nie znane, Warszawa 1980.
 10. Praca zbiorowa, Węgierskie Legendarium Andegaweńskie, Wrocław 1978. (wydanie faksymile)
 11. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990.
 12. Sroka Stanisław, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 2000.
 13. Sroka Stanisław, Królowa Jadwiga, Kraków 2002.
 14. Sroka Stanisław, Z dziejów stosunków polsko – węgierskich w późnym średniowieczu, Kraków 1995.
 15. Szczur Stanisław, Średniowiecze, Kraków 2007.
 16. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1985.
 17. Ziętara Benedykt, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1988.

(JAP)