Back to top
Publikacja: 01.12.2021
Kraje V4 to najszybciej rozwijający się region w Unii Europejskiej
Ekonomia

– Kraje Grupy Wyszehradzkiej są najszybciej rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, nawet podczas pandemii koronawirusa – podkreślił prezydent Węgier János Áder. 


Fot. Tumisu / Pixabay


Szybki wzrost PKB

Węgierski minister finansów Mihály Varga zauważył pod koniec listopada, że gospodarka Węgier jako jedna z pierwszych w Unii Europejskiej odzyskała równowagę po pandemii koronawirusa. Wzrost Produktu Krajowego Brutto przekroczył wartość sprzed pandemii już w połowie obecnego roku, a w całym 2021 roku węgierska gospodarka powinna rozwijać się w tempie aż 6,8 procent. W 2022 roku wzrost PKB ma zaś przekroczyć 5 procent. Minister Mihály Varga w poniedziałkowym wystąpieniu przez parlamentarną komisją ekonomiczną zauważył również, że w przeciwieństwie do światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku Węgry tym razem obyły się bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według zapowiedzi rządu w Budapeszcie w przyszłym roku planowana jest również największa w historii Węgier obniżka podatków. 


Źródło: Facebook / Varga Mihály


Niskie bezrobocie

Według najnowszych danych podanych przez węgierski Centralny Urząd Statystyczny (Központi Statisztikai Hivatal - KSH) bezrobocie na Węgrzech wynosiło w październiku zaledwie 3,9 procent. To wynik lepszy zarówno niż we wrześniu obecnego roku (wówczas stopa bezrobocia wynosiła równo 4 procent), jak i w październiku 2020 roku (wtedy wskaźnik ten wynosił 4,1 proc.). W wartościach bezwzględnych liczba bezrobotnych na Węgrzech wynosiła w październiku 188,5 tysiąca, czyli o 6 200 mniej niż we wrześniu obecnego roku i o 8 600 mniej niż w październiku rok wcześniej.

Bardzo niskim poziomem bezrobocia może również pochwalić się Polska. Według danych Głównego Urzędu Statycznego bezrobocie w Polsce wynosi 5,5 proc., a według Eurostatu jest ono jeszcze niższe i wynosi zaledwie 3,4 procent. 

Ważny partner handlowy Niemiec

W ostatnich latach znacząco wzrosło również znaczenie gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w wymianie handlowej Niemiec. Według danych International Trade Center (ITC), w ubiegłym roku kraje V4 wyeksportowały do Niemiec towary o wartości 165,3 mld euro. Wartość importu wyniosła z kolei aż 121,9 mld euro. 

Udział państw Grupy Wyszehradzkiej w imporcie do Niemiec wzrósł z 8,8 procent w roku 2005 do 14,1 proc. w roku 2020. Łączna wartość importu z Polski, Węgier, Czech i Słowacji była więc wyższa od łącznych dostaw Chin i Rosji (sic!). W ciągu ostatniej dekady wyraźnie wzrósł również udział krajów V4 w eksporcie Niemiec (z 7,8 procent w roku 2005 do 11,8 proc. w roku ubiegłym). Za niemal 40 proc. obrotów handlowych Niemiec z państwami Grupy Wyszehradzkiej w roku ubiegłym odpowiadała Polska. 

(JAP)