Back to top
Publikacja: 27.11.2021
Europa Karpat w Węgierskiej Górce
Polityka

– Widać wyraźnie, że w obszarze Europy Środkowej istnieje potrzeba wspierania ruchu kobiet – zauważył marszałek Marek Kuchciński, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, otwierając XXXI konferencję Europa Karpat, która tym razem odbywa się w „Owczarni” w Węgierskiej Górce. Marszałek Kuchciński wyraził również nadzieję na stworzenie międzynarodowego ruchu kobiet Europy Karpat. 


Konferencję Europa Karpat tradycyjnie otworzył marszałek Marek Kuchciński. Fot. zrzut ekranowy / YouTube / Sejm


Głównym tematem rozmów był rozwój obszaru Karpat. W ramach XXXI konferencji Europa Karpat odbyły się trzy panele, w których udział wzięli m.in. polscy politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, a także goście ze Słowacji oraz z Czech: „Rozwój obszaru Karpat – ustawa górska”, „Fundusze europejskie w rozwoju Karpat” oraz „Ruch kobiet Europy Karpat”. Rozmawiano więc między innymi o kierunkach rozwoju regionu, a także o współpracy transgranicznej oraz o możliwościach realizowania wspólnych projektów inwestycyjnych. 

Uczestnicy pierwszego panelu, prowadzonego przez posła PiS Kazimierza Matusznego, rozmawiali między innymi o tym, jak skracać łańcuchy dostaw, aby żywność mogła trafiać z farmy jak najszybciej na stół, o tym jak rozwijać agroturystykę, a także o tym, jak powstrzymać degradację środowiska naturalnego oraz wykorzystać walory Karpat, jednocześnie podkreślając znaczenie regionalnej kultury, tradycji oraz kuchni. Na ogromną potrzebę zachowania tradycji obszarów górskich uwagę zwracał zwłaszcza Michał Milerski z Uniwersytetu Praskiego. – Na terenach górskich, oprócz degradacji środowiskowej, mamy do czynienia z bardzo dużą depopulacją. By zatrzymać tam młodych ludzi, do tematu trzeba podejść kompleksowo, to musi być zmiana dotycząca przepisów w samorządach, infrastruktury, produkcji rolnej – przekonywała posłanka Teresa Pamuła (PiS). Podczas obrad przedstawiono również założenia projektu Szlaku Kultury Wołoskiej. 

– Europa Karpat pokazuje jak można budować dobrą atmosferę począwszy od Rumunii aż po nasze tereny. Możemy pokazywać naszą tradycję, również problemy, ale i rozwiązania, które funkcjonują. Wsparcie rządu jeśli chodzi o tradycję i kulturę jest znaczne – przekonywał sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, podkreślając, że znaczne są także pieniądze przeznaczane na samorządy, co mocno widać na terenach górskich. – Wspieramy działania związane z turystyką, agroturystyką choćby przez działania wodno-kanalizacyjne – podkreślał Stanisław Szwed. 

Fundusze europejskie w rozwoju Karpat

Głównym tematem drugiego panelu był rozwój regionu Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykorzystania w tym celu funduszy państwowych oraz pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. – Mamy dzisiaj w Polsce dobrze funkcjonujący Program Inwestycji Strategicznych. Jedna transza już została rozdysponowana, to ponad 23 miliardów złotych. W tym roku będzie ogłoszona kolejna. W przyszłym roku dwie lub trzy. Warto zastanowić się czy nie warto w pasie przygranicznym konsultować podjęcia z naszymi partnerami na Słowacji i w Czechach realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych – mówił inspirując do dyskusji moderator drugiego panelu przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, marszałek Marek Kuchciński.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z potencjału, jakim dysponują Karpaty. Szczycimy się piękną przyrodą i walorami krajobrazowymi, świetnymi warunkami do rozwoju turystyki, sportu i rekreacji – zauważył szef resortu funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas drugiego sobotniego panelu. I dodał, że jednym z priorytetów kierowanego przez niego ministerstwa resortu jest przywracanie wartości rozwoju regionalnego.

– Nieustannie kontynuujemy aktywne działania na rzecz przyjęcia strategii dla makroregionu Karpat. Staramy się o przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Karpackiej oraz o uzyskanie wsparcia wszystkich krajów karpackich dla powołania Strategii Karpackiej. Warto również uwagę na możliwości wsparcia z takich instrumentów, jak program horyzontalny „Łącząc Europę” – podkreślił minister Puda, zaznaczając, że Polska przewodniczy obecnie Konwencji Karpackiej i jednym z celów trzyletniej kadencji naszego kraju jest sprawienie, aby Komisja Europejska i Unia Europejska przystąpiły do Konwencji.

Ruch kobiet Europy Karpat

Inicjatorem cyklu konferencji pod hasłem „Europa Karpat” jest były marszałek Sejmu, a obecnie przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński. Trzeci panel w Węgierskiej Górce był poświęcony tematowi zapowiedzianemu przez marszałka Kuchcińskiego na rozpoczęcie konferencji, a więc próbie stworzenia międzynarodowego ruchu kobiet Europy Karpat. O ogromnym potencjale kobiet w regionie Karpat rozmawiały posłanki Teresa Pamuła (była jednocześnie moderatorką tej dyskusji), Ewa Szymańska, eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska oraz przedstawicielki jednostek samorządu terytorialnego z Jeleśni, Kuryłówki oraz Tyrawy Wołoskiej. – Wyrosłam w katolicyzmie. Uważam, że dzięki wychowaniu w tej religii spełniałam się później jako kobieta, matka, działacz. To trzeba kultywować, i na Śląsku, i na Podkarpaciu, gdzie kultura i tradycja jest silnie zakorzeniona – mówiła poseł PiS Ewa Szymańska. 

– Tu, w regionie Karpat, wszystko jest poukładane. Dzieci mają tradycję, kulturę, religię, honor, ojczyznę wyssaną z mlekiem matki – zauważyła eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, zwracając uwagę na to, że silne w wielu zachodnich krajach Unii Europejskiej lewicowe trendy utrudniają życie kobiet, które chcą łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

(JAP)