Back to top
Publikacja: 25.10.2021
Grupa Wyszehradzka zacieśnia współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego: studentom i absolwentom ma być łatwiej
Polityka

Przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali list intencyjny w sprawie wzajemnego uznawania wydawanych w krajach V4 dyplomów uczelni wyższych i automatycznego uznania przyznawanych stopni naukowych.


Fot. Gillian Callison z Pixabay 


Węgierskie Ministerstwo Innowacji i Technologii oraz Uniwersytet Széchenyi István w Győr na północnym zachodzie Węgier zorganizowały w ostatni piątek szczyt państw szkolnictwa wyższego Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele Węgier – minister prof. László Palkovics, Polski – prof. Włodzimierz Bernacki, Słowacji – Marek Moška oraz Czech – ambasador Tibor Bial, podpisali podczas szczytu list intencyjny w sprawie automatycznego, wzajemnego uznawania kwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego w celu dalszego kształcenia oraz ułatwienia absolwentom odnalezienia się na rynkach pracy Grupy Wyszehradzkiej.

Podczas spotkania węgierski minister innowacji i technologii László Palkovics zauważył, że co prawda współpraca między Węgrami, Polską, Czechami i Słowacją w sprawach dotyczących edukacji wyższej rozwija się dobrze, to wciąż istnieje pole do poprawy. – Rząd w Budapeszcie postawił więc sobie za cel doprowadzenie podczas węgierskiej prezydencji w V4 do dalszej poprawy stosunków między uniwersytetami w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej – podkreślił minister Palkovics. 

Profesor László Palkovics zauważył także, że rząd w Budapeszcie już w 2014 roku podjął decyzję o reformie szkolnictwa wyższego, której celem było doprowadzenie do zbliżenia uniwersytetów i podmiotów gospodarczych. – Drugim kluczowym celem reformy było sprawienie, aby edukacja na węgierskich uczelniach stała się bardziej międzynarodowa – podkreślił minister Palkovics, dodając, że w ciągu ostatnich lat liczba studentów biorących udział w programie Erasmus wzrosła o 65–70 proc., a liczba zagranicznych studentów w węgierskich szkołach wyższych wzrosła co najmniej o 15 proc. 

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Uniwersytetu Széchenyi, dr Eszter Lukács, wicerektor uczelni ds. międzynarodowych i przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Węgierskiej Konferencji Rektorów, zauważył podczas przemówienia, że podpisane na szczycie porozumienie nie tylko promuje mobilność studentów i ułatwia poruszanie się absolwentów po rynku pracy między czterema krajami, lecz także wzmacnia współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego krajów V4. Doktor Eszter Lukács zauważył także, że na jego uczelni studiuje obecnie 229 studentów ze Słowacji, Polski oraz Czech.

Polski wiceminister prof. Włodzimierz Bernacki podczas szczytu wyraził zadowolenie z bardzo dobrych relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił także, że młodzi ludzie są „bogactwem narodu” i z tego powodu ważne jest dawanie im możliwości rozwoju. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspomniał on również o roli uniwersytetu w Győr jako jednego z symboli uczelnianej współpracy w ramach V4. Wiceminister Bernacki wskazał również na uniwersalny wymiar nauki i rolę odkryć naukowych w budowaniu relacji między narodami, a także zachęcał partnerów z państw Grupy Wyszehradzkiej do wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego warunków dostępu do informacji naukowej, promowania publikacji naukowców z państw regionu oraz działań na rzecz wspólnego indeksu czasopism i wydawnictw recenzowanych.

(JAP)