Back to top
Publikacja: 19.10.2021
III Forum Polska–Węgry już 22 października

„Polacy są tacy sami jak Węgrzy, tylko do kwadratu” – powiedział wybitny węgierski dramaturg György Spiró podczas pierwszej części tegorocznej edycji Forum Polska–Węgry, organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka. Już za cztery dni, w piątek 22 października, odbędzie się III Forum Polska–Węgry. Paneliści będą zastanawiali się m.in. nad tym, jak skutecznie wspierać polsko-węgierskie stosunki gospodarcze i jak zapobiegać starzeniu się społeczeństw. Eksperci będą również debatować nad polityką pamięci w Europie Środkowej. Nie zabraknie także wywiadów z tak ważnymi postaciami jak Maria Schmidt, dyrektor generalna budapeszteńskiego muzeum Dom Terroru (Terror Háza) czy węgierską minister bez teki ds. rodziny i młodzieży Katalin Novák. 


Podobnie jak w maju tego roku październikowa część III Forum Polska–Węgry odbędzie się w formule online. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą się bezpłatnie rejestrować, korzystając z poniższego linka: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZJHkybK4R6uHOYKyjSISjA


Uczestnicy majowego III Forum Polska–Węgry. Fot. zrzut ekranowy


Program III FORUM POLSKA–WĘGRY

22 października

12:30–13:00 Jak skutecznie wspierać polsko-węgierskie stosunki gospodarcze?

Polska jest jednym z największych partnerów handlowych Węgier. Nadal możemy zauważyć jednak możliwości w zakresie zacieśniania bilateralnych relacji gospodarczych. Jakie szanse i wyzwania kreślą się w ramach współpracy polsko-węgierskiej? Czy pandemia wzmocniła pozycję naszych gospodarek narodowych? Jakie instrumenty mogą posłużyć w walce z gospodarczymi skutkami pandemii?

Moderator:
Anna Wisniewski, dyrektor generalny, Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza

Węgry Paneliści:
Tomasz Németh, prezes, Gedeon Richter, Polska
Hanna Wojciechowska, country manager, SGS Dental, Polska

13:00–13:30 Polityka pamięci w regionie Europy Środkowej – łączy czy dzieli?

Wspólna burzliwa historia Europy Środkowo-Wschodniej wykształciła w społeczeństwach wiele nierozerwalnych więzi. Pielęgnowanie wspólnej historii jest jednym z aktualnych kierunków polityki przywódców państw regionu. Źle wykorzystana polityka pamięci może jednak pogłębić rany przeszłości, szczególnie między sąsiadami w regionie. Czy dzisiejsze kierunki kształtowania świadomości historycznej łączą nas czy dzielą?

Moderator:
Miklós Mitrovits, Instytut Studiów Środkowoeuropejskich, pracownik naukowy, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry

Paneliści:
Karol Nawrocki, prezes, Instytut Pamięci Narodowej, Polska
Reka Foldvaryne Kiss, przewodnicząca, NEB Komisja Pamięci Narodowej, Węgry

13:30–14:00 Po pierwsze rodzina. Polskie i węgierskie programy społeczne

Europa jest kontynentem starzejących się społeczeństw, a niski poziom dzietności tylko pogłębia ten proces. Zwiększenie liczby miejsc pracy, zapewnienie stałości umów o pracę, więcej przedszkoli i żłobków, program pomocy finansowej – to niektóre ze sposobów walki z problemami demograficznymi. Jak wspierać rodziny w Europie w obliczu obecnego kryzysu epidemicznego? Jaką rolę w polityce demograficznej odgrywa repatriacja?

Moderator: 
Bogusław Chrabota, redaktor naczelny, „Rzeczpospolita”, Polska

Paneliści:
Monika Dunai, deputowana, Zgromadzenie Narodowe, Węgry
Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Polska

page1image26600256 page1image26603520 page1image26599488 page1image26580800

14:00–14:15 Drogi do przyjaźni – Rozmowa z Tomaszem Sakiewiczem Moderator:

Gość: Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny, tygodnik „Gazeta Polska”, Polska

14:15–15:00 Europa Środkowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój staje się kluczowym czynnikiem kształtującym strategiczne perspektywy państw Europy Środkowej. Paneliści przeanalizują obecny stan zaawansowania polityki zrównoważonego rozwoju w naszych krajach i sposób, w jaki Polska i Węgry mogłyby skorzystać z połączenia sił w różnych sektorach, aby przyczynić się do rozwiązania największych wyzwań naszych czasów.

Moderator:
Andras Volom, przewodniczący, V4SDG, Węgry

Paneliści:
Attila Steiner, sekretarz stanu, Ministerstwo Innowacji i Technologii, Węgry
Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w resorcie do spraw klimatu, Polska
Renata Anna Jaksa, dyrektor, Centrum Europejskie ICEG, Węgry
Jagwida Emilewicz, poseł, Sejm RP, Polska

15:00–15:30 Drogi do przyjaźni – Rozmowa z Marią Schmidt

Prowadzący:
Maciej Szymanowski, dyrektor, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polska

Gość:
Maria Schmidt, dyrektor generalny, Terror Haza, Węgry

15:30–16:00 Drogi do przyjaźni – rozmowa z Katalin Novak 

Moderator:
Jacek Karnowski, redaktor naczelny, Fratria, Polska

Gość:
Katalin Veresné Novák, minister bez teki ds. rodziny i młodzieży, Węgry

(JAP)