Back to top
Publikacja: 13.10.2021
MFW podnosi prognozę wzrostu PKB Węgier do 7,6 proc.
Ekonomia

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł swoją prognozę wzrostu PKB na Węgrzech w tym roku do 7,6 proc. w swym najnowszym raporcie World Economic Outlook. W opublikowanym w tym tygodniu dokumencie analitycy MFW przewidują także, że wzrost PKB w Polsce wyniesie w 2021 roku 5,1 proc., na Słowacji 4,4 proc., a w Czechach 3,8 procent.


Fot. Scott Graham on Unsplash


Najnowsza prognoza dla Węgier, przewidująca wzrost PKB o 7,6 proc. znacząco przekracza przewidywania analityków w Waszyngtonie z poprzedniego, kwietniowego raportu World Economic Outlook. Wówczas ekonomiści MFW spodziewali się, iż gospodarka Węgier w tym roku będzie rozwijać się w tempie 4,3 proc. Jednocześnie w najnowszym raporcie obniżono prognozę wzrostu węgierskiego PKB z 5,9 na 5,1 proc. w roku 2022. Najnowsza prognoza MFW jest zbieżna z oczekiwaniami węgierskiego resortu finansów, który szacuje, że w tym roku wzrost PKB wyniesie między 7 a 7,5 proc. Szef tego resortu podkreśla, że tempo rozwoju gospodarczego Węgier powróciło już do poziomu z roku 2019, co jest doskonałym wynikiem biorąc pod uwagę, że branża turystyczna – stanowiąca 8-10 proc. węgierskiego PKB – nadal nie wróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. 

W swym najnowszym październikowym raporcie analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zapisali także, że spodziewają się, iż w 2021 roku inflacja na Węgrzech wyniesie 4,5 proc. (to wzrost w porównaniu z kwietniowymi szacunkami, które mówiły o inflacji na poziomie 3,6 proc.). Węgierski minister finansów Mihály Varga podczas forum biznesowego zorganizowanego przed tygodniem przez American Chamber of Commerce (AmCham) prognozował, że przyszłoroczny wzrost PKB może wynieść 5,5-6 proc. Projekt budżetu na rok 2022, zatwierdzony przez parlament w czerwcu, został opracowany przy założeniu wzrostu PKB o 5,2 proc. 

Zdaniem ekonomistów MFW s 2022 roku inflacja może spaść do poziomu 3,6 proc. i znaleźć się znów w średnioterminowym przedziale Narodowego Banku Węgier, którego zadaniem jest utrzymywanie wzrostu cen na poziomie 3 proc. plus/minus 1 punkt procentowy. 

Według MFW bezrobocie na Węgrzech ma wynieść w 2021 roku średnio 4,1 proc.

(JAP)