Back to top
Publikacja: 24.09.2021
Optymistyczne prognozy: wzrost gospodarczy Węgier może w tym roku przekroczyć 7 proc.
Ekonomia

Węgierski minister finansów Mihály Varga przemawiając w piątek na dorocznym spotkaniu ekonomistów w Budapeszcie, oznajmił, że wzrost Produktu Krajowego Brutto na Węgrzech może w całym 2021 roku osiągnąć poziom 7–7,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. To nie koniec dobrych wiadomości: 24 września agencja ratingowa  Moody's podniosła również rating długu publicznego Węgier z Baa3 do Baa2. 


Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mathieu Stern on Unsplash


Cytowany przez agencję MTI minister finansów Węgier zauważył, że gospodarka jego kraju osiągnęła już poziom sprzed pandemii – co udało się zaledwie gospodarkom dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej. Varga podkreślił, że wiele wskazuje na to, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego na Węgrzech utrzyma się również w nadchodzących miesiącach. Minister Mihály Varga wyraził również nadzieję na szybkie zakończenie sporu z Komisją Europejską dotyczącego finansowania Krajowego Planu Odbudowy. 

Lepszy rating ze stabilną perspektywą

Optymizm ministra finansów dotyczący perspektyw rozwoju węgierskiej gospodarki zdają się podzielać zachodni analitycy. 24 września nowojorska agencja ratingowa  Moody's podniosła rating długu publicznego Węgier z Baa3 do Baa2. Takiej decyzji amerykańskich analityków rynek spodziewał się już od pewnego czasu. Moody’s był ostatnią agencją z tzw. wielkiej trójki, która utrzymywała rating węgierskiego długu publicznego na poziomie niższym niż Fitch orz Standard & Poor's, a jednocześnie we wrześniu zeszłego roku nowojorscy analitycy, pozytywnie ocenili perspektywy ratingu węgierskiego zadłużenia. 

Zdaniem amerykańskich analityków z agencji Moody's „silna odporność węgierskiej gospodarki znalazła odzwierciedlenie w silnym ożywieniu w pierwszej połowie 2021 r., któremu sprzyjała skuteczna stymulacja polityki fiskalnej i monetarnej. Dzięki silnym inwestycjom poprawiły się również średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Węgier, według Moody's potencjalny wzrost węgierskiej gospodarki może wynieść 3-4 proc. rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat.” „Agencja Moody’s oczekuje, że przewidywane silne odbicie wzrostu gospodarczego oraz perspektywy średnioterminowe w nadchodzących latach będą wspierać konsolidację fiskalną i zmniejszenie zadłużenia rządu, co podkreśla odporną siłę fiskalną Węgier” – czytamy w komunikacie. 

To znakomita prognoza, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze dziesięć lat temu, w listopadzie 2011 roku, analitycy agencji Moody's negatywnie oceniali zdolność państwa węgierskiego osiągnięcia celów w  dziedzinie uzdrowienia budżetu i redukcji zadłużenia sektora publicznego w średniookresowym terminie, wobec wzrostu kosztów kredytu i sytuacji słabego wzrostu gospodarczego,  obniżając wówczas rating węgierskiego długu publicznego Węgier do poziomu inwestycji spekulacyjnych, a więc z Baa3 do Ba1. Tym samym rating Węgier miał wówczas tzw. rating śmieciowy. Węgry były pierwszym krajem Unii Europejskiej, który po globalnym kryzysie finansowanym skorzystał z pomocy międzynarodowej. W 2008 roku rząd w Budapeszcie uratowały przed bankructwem kredyty w wysokości 20 mld euro przyznane przez MFW, Bank Światowy i Unię Europejską. Zdaniem międzynarodowych analityków Węgry były z tego powodu szczególnie podatne na negatywne konsekwencje kolejnych fal europejskiego kryzysu zadłużeniowego. 

Aby uniknąć ryzyka wpadnięcia w finansową pułapkę w 2013 roku – już pod rządami Viktora Orbána – Węgry swoje zadłużenie spłaciły MFW (7,5 mld euro), a w  roku 2016 minister Mihály Varga informował, że Węgry spłaciły ostatnią część – w wysokości 1,5 mld euro – kredytu otrzymanego w 2008 roku pakietu kredytowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. Jednocześnie od 2014 roku – z przerwą na recesję wywołaną pandemią koronawirusa – Węgry notują dynamiczny wzrost Produktu Krajowego Brutto, co poprawia oceny kraju przez międzynarodowe instytucje finansowe. 

(JAP)