Back to top
Publikacja: 21.09.2021
Piotr Mazurek: Polsko-węgierska współpraca młodzieży rozwija się bardzo dobrze
Polityka

„Polsko-węgierska współpraca młodzieży już rozwija się bardzo dobrze między innymi za sprawą Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który rząd powołał w 2018 roku” – zauważył Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, pytany w rozmowie z portalem Dorzeczy.pl o to, jak należy budować polsko-węgierską współpracę młodzieży.


Piotr Mazurek. Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / licencja  Creative Commons Attribution 3.0 Poland


Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek zauważył, że celem Instytutu Felczaka „jest rozwijanie współpracy w przestrzeni kulturalnej, naukowej oraz tworzenia projektów innowacyjnych, które będą wspólnym wkładem w rozwój całego regionu”. Jednym z istotnych obszarów tej współpracy jest zaś wymiana młodzieży. „Podczas Ostatniej Szkoły Liderów, w której uczestniczyło 400 młodych osób z Polski i Węgier, 25 sierpnia 2021 roku, zawarto wspólną deklarację zakładającą m.in. podkreślenie chrześcijańskiego dziedzictwa i wspólnych wartości, potrzebę istnienia silnej Europy i reformy UE. Jako pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, a także wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego szczególnie cenię projekty rozwijające zarówno współpracę naszej młodzieży, jak i polskich oraz węgierskich organizacji pozarządowych, które budują i wspierają w naszych krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego” – podkreślił Piotr Mazurek, dodając, że liczy na dalsze pogłębianie węgiersko-polskiej współpracy młodzieżowej. 

28-letni Piotr Mazurek to polityk, politolog, publicysta i działacz społeczny, który od listopada zeszłego roku piastuje stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. W marcu 2021 roku Piotr Mazurek objął również funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

(JAP)