Back to top
Publikacja: 25.08.2021
Deklaracja Krasiczyńska

Młodzi uczestnicy polsko-węgierskiego Uniwersytetu Letniego w Krasiczynie stworzyli wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Europy. W dwujęzycznym dokumencie deklarują wiarę we wspólnotę fundamentalnych wartości i apelują o głęboką reformę Unii Europejskiej.


Fot. www.mymedia.pl


O PRZYSZŁOŚCI EUROPY. DEKLARACJA POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ MŁODZIEŻY – UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU LETNIEGO INSTYTUTU IM. WACŁAWA FELCZAKA W KRASICZYNIE

My, młodzi Polacy i Węgrzy,

- zdając sobie sprawę z odpowiedzialności wobec naszej społeczności, naszych narodów, naszego regionu i naszego kontynentu, dostrzegając wyzwania nadchodzących dziesięcioleci,

- wierząc w chrześcijańskie korzenie Europy, uznając wartości, takie jak: rodzina, demokracja, godność ludzka, nieograniczona i prawnie chroniona wolność opinii i wypowiedzi oraz znaczenie dialogu społecznego,

wyrażamy przekonanie, że potrzebna jest silna Europa i głęboka reforma Unii Europejskiej, w której należy mocno wyeksponować poglądy młodych ludzi z Europy Środkowej. Nasza tożsamość narodowa i wyszehradzka, tradycje i kultura stanowią niezależną, równorzędną wartość, która również musi być zauważana na forum Unii Europejskiej.

Dlatego deklarujemy, że będziemy wspólnie pracować, na szczeblu politycznym i obywatelskim, na rzecz wolnej, bezpiecznej, silnej i sprawiedliwej Europy, w której:

- zamiast polaryzacji ideologicznej i prowadzenia wojny kulturowej, dostrzegane są nasze interesy i wartości; definiowane własne problemy w miejsce tematów zastępczych i importowanych ideologii,

- poziom podstawowej wiedzy o regionie jest wysoki, co znajduje odzwierciedlenie również w szkolnictwie średnim; poszerzone zostaną możliwości nauki języków środkowoeuropejskich,

- fundusze na rzecz programów młodzieżowych i stypendialnych Grupy Wyszehradzkiej będą pomnożone.

Wzywamy starsze pokolenia, decydentów politycznych, liderów opinii i przedstawicieli mediów, aby współpracowali z nami; stworzyli nam płaszczyznę do dyskusji i zapewnili przestrzeń do wspólnego myślenia.

 

Zamek w Krasiczynie, 25 sierpnia 2021 r.