Back to top
Publikacja: 19.07.2021
Minister Rau dla „Magyar Nemzet”: Europy Środkowej też trzeba słuchać!
Polityka

„Celem współpracy między państwami V4 na najbliższe miesiące, ale także w dłuższej perspektywie, jest zapewnienie silnego głosu Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy jedną z najdynamiczniejszych części Europy i nasz głos oraz interesy muszą być w odpowiednim stopniu brane pod uwagę przy wypracowywaniu rozwiązań europejskich. Nasze ogólne założenia zostały dobrze ujęte w programie węgierskiej prezydencji: „Po pandemii COVID-19 wspólnym celem państw Grupy Wyszehradzkiej jest znalezienie się w gronie tych, którzy skorzystają na globalnych zmianach gospodarczych i politycznych” – powiedział szef polskiej dyplomacji prof. Zbigniew Rau w wywiadzie opublikowanym na łamach węgierskiego dziennika „Magyar Nemzet”.


Fot. zrzut ekranowy / „Magyar Nemzet”


Minister Rau zauważył również, że jego zdaniem napięcia ideologiczne i polityczne między zachodnią i wschodnią częścią Unii Europejskiej często wynikają z tego, że Zachód nie zna historii Europy Środkowej. „Chcemy pokazać, że nasze państwa mają pozytywny i konstruktywny wkład w rozwój UE, ale nasze interesy, uwarunkowania i wrażliwości muszą być brane pod uwagę w takim samym stopniu jak w przypadku innych państw członkowskich. Podczas polskiego przewodnictwa przyjęliśmy m.in. wspólne stanowisko V4, ale też Słowenii i Estonii ws. nowego paktu ws. migracji i azylu, przypominające główne założenia naszego stanowiska” – zauważył w wywiadzie prof. Zbigniew Rau. 

Odnosząc się do rozpoczętej przez Węgry 1 lipca rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej szef polskiej dyplomacji zauważył, że zadania, które stoją przed współpracą wyszehradzką pozostają w dużej mierze tożsame z tymi, z którymi mierzono się podczas polskiego przewodnictwa. „Walka z pandemią COVID-19, odbudowa i dalsze wzmacnianie naszych gospodarek i połączeń infrastrukturalnych, czy też skomplikowana sytuacja międzynarodowa, wpływająca na nasze, i europejskie, bezpieczeństwo, także w naszym najbliższym sąsiedztwie. Dotyczy to zarówno zagrożeń hybrydowych, jak i na przykład kwestii migracyjnych” – stwierdził prof. Zbigniew Rau. 

Minister spraw zagranicznych Polski podkreślił również, że „Grupa Wyszehradzka ma ambicje aktywnego współkształtowania agendy europejskiej we wszystkich kwestiach, które są istotne z perspektywy Europy Środkowej” – od kwestii związanych ze społeczeństwem, gospodarką i innowacjami poprzez ekologię, energetykę i transport do bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz solidarności międzynarodowej. „Należymy do najsilniejszych orędowników w ramach UE pogłębiania Jednolitego Rynku, zwłaszcza w jego wymiarze cyfrowym czy usługowym, a także polityki rozszerzenia UE, które mają istotne znaczenie z perspektywy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu naszego kontynentu. Musimy jednocześnie pamiętać, że współpraca wyszehradzka jest oparta na pełnej równości czterech uczestniczących w niej państw i zasadzie konsensusu. Nie we wszystkich sprawach mówimy jednym głosem i jest to jak najbardziej naturalne” – oznajmił szef polskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych zaapelował również o pilne wzmocnienie ochrony unijnych granic tak, aby uniemożliwić jej nielegalne przekraczanie. „Dla skutecznego powstrzymywania nielegalnej migracji w dalszej perspektywie kluczowe pozostają wspólne działania: umocnienie granic zewnętrznych UE, nieuleganie presji państw trzecich, które posługują się zjawiskiem nielegalnej migracji do osiągania swoich celów politycznych, zdecydowane i konsekwentne odsyłanie osób, które nie uzyskały zgody na pobyt na terytorium UE, ale także przeciwdziałanie pierwotnym przyczynom migracji oraz wspieranie i współpraca z państwami pochodzenia migrantów” – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

(JAP)