Back to top
Publikacja: 14.05.2021
Wniosek uprawnionego podmiotu - 2021

Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168) (dalej: Rozporządzenie) o wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej można ubiegać się poprzez złożenie wniosku.

Należy pamiętać, że:

a/ wnioski kierowane do Instytutu winien być zgodny z wytycznymi § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia oraz szczegółowymi warunkami określonymi tutaj: [Szczegółowe warunki udzielania wsparcia na podstawie wniosku (Pobierz)]

b/ Wnioski będą rozpatrywane pod warunkiem, że przewidywane koszty i spodziewane przychody będą dawały możliwości udzielenia wsparcia.

c/ Wnioski nie będą rozpatrywane w czasie trwania postępowania konkursowego lub naboru wniosków w trybie ciągłym.

d/ Wnioski można składać na przedsięwzięcia, których realizacja nie zakończy się później niż 15 listopada bieżącego roku.

 

Wnioski należy składać na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

ul. Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa

Dopisek: „Wniosek o wsparcie”

Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku.

 

Pliki do wykorzystania:

Wniosek (pobierz)

Plan finansowy - budżetu i źródła finansowania (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Umowa o wsparcie (pobierz)

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia (pobierz)

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

Tel: 22 845 08 52

Adres e-mail: konkurs@kurier.plus