Back to top
Data publikacji
obraz

OGŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM (NABÓR NA 2021 ROK, EDYCJA I)


Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2021 złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 3.01.2021 r. i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji ekspertów,

przyznaje stypendium:

pani Noemi Górny,

panu Maciejowi Grabysie,

pani Katarzynie Gruszko,

panu Barnabásowi Heincz,

panu Franciszkowi Jóźwickiemu,

panu Michałowi Kawęckiemu,

pani Martynie Markowskiej,

panu Piotrowi Motyce,

pani Annie Sobczak,

panu Marcinowi Szewczakowi,

pani Józefinie Święcickiej,

panu Łukaszowi Wendorffowi.


Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. dr hab. Maciej Szymanowski