Back to top
Publikacja: 27.02.2021
„Europa Karpat”: prezentacja „Atlasu Wyszehradzkiego”

Od promocji wydanego niedawno „Atlasu Wyszehradzkiego” rozpoczęła się w sobotę dwudniowa 28. edycja konferencji „Europa Karpat”. Do lektury albumu zachęcał przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński, zauważając, że album udało się wydać m.in. dzięki Instytutowi im. Wacława Felczaka, który powstał jako „efekt współpracy wyszehradzkiej, Trójmorza i Europy Karpat”. – „Atlas Wyszehradzki” to wspólne dzieło dwóch instytucji: Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest to dzieło, które zostało wydane na trzydziestolecie współpracy wyszehradzkiej, która jest oczywiście dużo dłuższa. Pamiętamy z historii słynne zjazdy wyszehradzkie, więc współpraca trwa już setki lat – mówił podczas wideokonferencji prof. Przemysław Śleszyński, podkreślając, że atlas jest efektem pracy ponad 40 osób. 


Fot. YouTube / Sejm


– Atlas składa się z około 50 rozdziałów, w których prezentujemy różne zagadnienia społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze, ale także historyczne i geopolityczne – zauważył prof. Śleszyński i dodał, że rozdziały te poruszają zagadnienia dotyczące m.in. „uwarunkowań demograficznych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych, religijnych i różnych innych”. 


Fot. YouTube / Sejm


– Przed tymi państwami rysuje się duża możliwość dalszego pogłębienia współpracy. Jesteśmy w tym miejscu kontynentu europejskiego, w którym działo się bardzo wiele i myślę, że jeśli powstają takie związki regionalne jak Grupa Wyszehradzka, to dobrze wpisują się one w to, co w tej chwili dzieje się w Unii Europejskiej – podkreślił prof. Śleszyński. – Druga kwestia wiąże się ze sprawą bardzo aktualną i bardzo dla nas dramatyczną, mam tu na myśli pandemię koronawirusa. Otóż coraz częściej mówi się, że gdy już zwalczymy pandemię COVID-19, bardzo ważne będą zagadnienia współpracy wewnątrzregionalnej. Chodzi m.in. o konieczność skracania łańcuchów dostaw i zwracanie większej uwagi na rynki lokalne, ponieważ ekonomia będzie tutaj bardzo ważna. Rzeczą szczególnie ważną są więc kwestie powiązań funkcjonalnych, bazujących na transporcie – zaznaczył prof. Przemysław Śleszyński, podkreślając, że nasz region wciąż nie jest jeszcze wystarczająco dobrze skomunikowany. – Dlatego w naszej monografii poświęcamy kilka rozdziałów takim kwestiom jak budowa szlaku Via Carpatia i temu, w jakim kierunku powinny ewoluować zagadnienia dotyczące transportu – dodał. 


Fot. YouTube / Sejm


Jak zauważył na konferencji „Europa Karpat” prof. Śleszyński, niewątpliwie dużym wyzwaniem w tej części Europy są sprawy demograficzne, ponieważ wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej zmagają się z depopulacją. Z kolei ogromnym atutem państw V4 jest ich bardzo duża różnorodność ekonomiczna, demograficzna, społeczna i kulturowa. – Zarówno sprawom kultury, jak i historii, poświęcamy w „Atlasie Wyszehradzkim” kilka rozdziałów. Wierzę, że ten atlas może przyczynić się do dalszego pogłębienia współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej – podsumował prof. Przemysław Śleszyński.

– Atlas Wyszehradzki to dzieło ukazujące bardzo konkretny wymiar współpracy regionalnej, przygotowane przez najlepszych polskich ekspertów – zauważył Jerzy Kwieciński, wiceprezes banku Pekao SA, były minister rozwoju i były prezes PGNiG, współprowadzący konferencję "Europa Karpat". Prezentacja Atlasu Wyszechradzkiego - Europa Karpat 2021


„Atlas Wyszehradzki” stanowi monografię przedstawiającą zróżnicowania geograficzne, przyrodnicze, społeczne i gospodarcze czterech krajów tworzących Grupę Wyszehradzką, a więc Czech, Polski, Słowacji i Węgier (V4). Głównym celem opracowania jest ukazanie różnorodności czynników decydujących o rozwoju tego obszaru, jak też próba kompleksowego opisu geograficznego zjawisk i procesów będących efektem historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych.„Europa Karpat” to idea pogłębiania partnerskich więzi między państwami, przez których terytoria przebiega ten drugi co do wielkości europejski łańcuch górski. To oddolna inicjatywa, zapoczątkowana w 1999 r., kiedy obecny przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński (ówczesny wicewojewoda podkarpacki) zainicjował program Zielone Karpaty. Od 2007 r. konferencje były już organizowane przez Sejm RP. Do debat nad strategicznymi wyzwaniami gospodarczymi, politycznymi czy naukowymi stojącymi przed Polską i Europą zapraszane jest co roku wybitne grono intelektualistów, polityków oraz ekonomistów z całego świata.


(jap)