Back to top
Publikacja: 27.02.2021
Europa Środkowa ma szansę zrobić ogromny skok naprzód – relacja z konferencji „Europa Karpat”
Polityka

– Europa Środkowa ma szansę zrobić ogromny skok naprzód – powiedział Zsolt Németh, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier. Jak zauważył, kraje wyszehradzkie powinny wspólnie walczyć o dalszy rozwój Europy Środkowej po zakończeniu pandemii koronawirusa. – Grupa V4 odgrywa rolę lokomotywy napędzającej rozwój całego regionu – zaznaczył Zsolt Németh podczas panelu „30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Nowe wyzwania”. Marszałek Marek Kuchciński zaapelował z kolei o to, aby jeszcze bardziej wzmocnić współpracę parlamentów Grupy V4. 


W sobotni poranek rozpoczęła się konferencja „Europa Karpat” organizowana przez Sejm RP, Instytut Felczaka, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W związku z pandemią koronawirusa pierwszy raz odbywa się ona w formie wideokonferencji, która jest prowadzona i moderowana z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. – Podczas konferencji „Europa Karpat” wyłoniło się już wiele ciekawych projektów, jak np. współpraca wyższych uczelni Collegium Carpaticum, idea encyklopedii karpackiej czy pierwsze dyskusje o współpracy między państwami, która dzisiaj przybrała formę Trójmorza – zauważył, otwierając 28. edycję konferencji „Europa Karpat”, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński. Jak podkreślił, już od 10 lat Sejm RP patronuje tym niezwykłym wydarzeniom.

Konferencja rozpoczęła się od zaprezentowania Atlasu Wyszehradzkiego, składającej się z około 50 rozdziałów monografii dotyczącej państw Grupy V4, przygotowanej przez Instytut im. W. Felczaka we współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym (PTG), pod redakcją Przemysława Śleszyńskiego i Konrada Czapiewskiego (więcej czytaj TUTAJ).


 Jerzy Kwieciński, wiceprezes banku Pekao SA, były minister rozwoju i były prezes PGNiG, współprowadzący konferencję „Europa Karpat”.
Fot. Twitter / Kancelaria Sejmu


Marek Kuchciński: wzmocnijmy współpracę parlamentów V4

Podczas panelu „30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Nowe wyzwania” Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych zauważył, że parlamenty państw V4 mają na swoim koncie dużo sukcesów we wzmacnianiu współpracy wyszehradzkiej. Zasugerował jednocześnie, aby jeszcze zacieśnić współpracę parlamentów narodowych krajów V4. – Chciałbym zaproponować, żebyśmy w naszych parlamentach powołali specjalne kluby parlamentarne Grupy Wyszehradzkiej, zapraszając wszystkich chętnych do współpracy parlamentarzystów – powiedział Marek Kuchciński, dziękując przedstawicielom parlamentów krajów V4 za bardzo dobrą współpracę, trwającą już od 30 lat. Pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem pozostałych szefów komisji z Węgier, Czech oraz Słowacji. 


Marszałek Marek Kuchciński. Fot. Darek Delmanowicz / PAP


Zsolt Németh: trzy cele dla Grupy Wyszehradzkiej

– Czwórka wyszehradzka to unikatowa historia sukcesu – podkreślał przewodniczący węgierskiego parlamentu Zsolt Németh, zwracając uwagę na korzystną rolę partyjnego konsensusu w każdym kraju Grupy. Jednocześnie sformułował trzy najważniejsze cele stojące przed Grupą V4. Pierwszy to dalszy rozwój Europy Środkowej. – Grupa Wyszehradzka odgrywa w tym wypadku rolę lokomotywy napędzającej rozwój całego regionu – zaznaczył Zsolt Németh. Węgierski polityk zwrócił w tym kontekście uwagę zwłaszcza na inwestycje infrastrukturalne i potwierdził, że węgierski odcinek międzynarodowego korytarza autostradowego Via Carpatia zostanie ukończony do końca 2022 r., kiedy zbudowany zostanie odcinek z węgierskiego miasta Miszkolc do słowackich Koszyc. – Po pandemii ogromne znaczenie będzie miała nasza zdolność do odbudowy – zauważył Zsolt Németh, zwracając uwagę na wspólne wyzwania dla państw regionu związane z nową polityką przemysłową Unii Europejskiej, wprowadzeniem tzw. Zielonego Ładu, a także z transformacją cyfrową. – Chcemy skrócić łańcuchy dostaw i przywrócić produkcję w Europie. Trzeba zadbać o rolę naszego regionu w tych wszystkich procesach – podkreślił węgierski polityk, dodając, że ważne jest to, by do Europy Środkowej trafiły takie branże przemysłu, które niosą ze sobą dużą wartość dodaną, a co za tym idzie również wyższe pensje dla pracowników z regionu. – Europa Środkowa ma szansę zrobić ogromny skok naprzód – podkreślił Zsolt Németh. 

Przewodniczący parlamentu Węgier za drugie najważniejsze zadanie dla państw Grupy V4, uznał stworzenie wspólnego bloku w debacie dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej, a także w zachowaniu roli państw narodowych. – Musimy tworzyć jedność w różnorodności i zwiększyć naszą konkurencyjność w Europie – zauważył Zsolt Németh, dodając, że to ogromna wartość, że potrafimy wspólnie walczyć o przyszłość Europy. 

Za trzecie wyzwanie, które stoi przed krajami Grupy Wyszehradzkiej, węgierski polityk uznał solidarność Grupy V4 z krajami europejskimi spoza UE, czyli np. podjęcie działań na rzecz dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej oraz okazanie wsparcia w walce z pandemią krajom aspirującym do Unii Europejskiej. Na zakończenie swojego wystąpienia podczas konferencji „Europa Karpat” Zsolt Németh wyraził poparcie dla propozycji powołania Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Grupy Wyszehradzkiej. 


Zdalne wystąpienie przewodniczącego węgierskiego parlamentu Zsolta Németha podczas „Europy Karpat”.
Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP


Ryszard Terlecki: najważniejsze relacje wewnątrz UE oraz stosunki z USA

Podczas panelu „Europa Środkowa w środowisku międzynarodowym (tworzenie nowego ładu kontynentalnego i globalnego)” wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki za najważniejsze problemy z punktu widzenia całej Europy uznał relacje wewnątrz Unii Europejskiej oraz współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. – Po wyborach w Ameryce następuje pewien zwrot. Administracja amerykańska deklaruje większe zainteresowanie Europą. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że staraliśmy się przekonać Stany Zjednoczone, że nasza wspólnota w Europie Środkowej jest w interesie USA. Nasze partnerstwo z Ameryką w tej części Europy może mieć istotne dla niej znaczenie. Powinniśmy bacznie obserwować to, co się dzieje w Europie i opowiadać się za wzmocnieniem roli Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, a szczególnie na wschodniej flance NATO – zauważył Ryszard Terlecki.


Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP


Przemyśl – odsłonięcie tablicy upamiętniającej 30. rocznicę powołania Grupy Wyszehradzkiej 


Fot. MS


O 14:30 przewodniczący polskiej komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński w imieniu szefów komisji spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier odsłonił na głównym placu w Przemyślu tablicę okolicznościową, upamiętniającą 30. rocznicę utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. – Przemyśl jest miejscem symbolicznym dla wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej – zauważył Marek Kuchciński podczas ceremonii odsłonięcia tablicy. – Cieszę się, że razem udało nam się stworzyć tę tablicę – mówił Zsolt Németh, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier, żałując, że z powodu pandemii koronawirusa nie mógł być w Przemyślu osobiście i wyrażając nadzieję, że do zakończenia polskiej prezydencji (do końca czerwca 2021 r.), przewodniczącym parlamentów uda się spotkać nie tylko wirtualnie. 

Źródło: YouTube / Sejm RP


W sobotę podpisano również porozumienie o współpracy na rzecz zrównoważonej turystyki w Karpatach pomiędzy Euroregionem Karpackim – Polska a Sekretariatem Konwencji Karpackiej. 


Adamczyk: najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji

– Dla regionu Karpat najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej – mówił polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podkreślając, że będzie ona „swoistym silnikiem rozwoju” tej części Europy. Podczas panelu „Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska" minister Adamczyk zauważył, że chociaż państwa regionu wiele łączy, to nie możemy jeszcze „powiedzieć, że łączą nas dobre drogi, dobra sieć transportowa, drogowa czy kolejowa”. Zdaniem szefa resortu infrastruktury najważniejsza dla każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej jest Via Carpatia i jej odnogi. Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował, że Polska ukończy do końca roku 2025 swój odcinek Via Carpatii, która w Polsce będzie liczyć ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.


Minister Andrzej Adamczyk. Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP

Dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski. Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP


– Odcinki autostradowe w kierunku Chorwacji zostały zbudowane już bardzo dawno. W kierunku Rumunii w zeszłym roku oddaliśmy już drugą autostradę. Niebawem zamierzamy oddać autostradę M30, czyli ostatni odcinek trasy Via Carpatia na Węgrzech – zauważył Péter Tóth, węgierski podsekretarz stanu ds. transportu, wyrażając nadzieję, że inne kraje regionu również jak najszybciej zbudują swoje odcinki. – Wspólnie z innymi krajami V4 lobbujemy w Komisji Europejskiej, aby nie tylko węgierskie odcinki Via Carpatii, ale także te w innych krajach zostały włączone do sieci europejskiej – dodał Péter Tóth.


 

Węgierski podsekretarz stanu ds. transportu. Péter Tóth. Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP


Potrzeba Strategii Karpackiej oraz cyfrowej Europy

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliła, że przyjęcie Strategii Karpackiej powinno doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności regionu oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. – Kluczowym momentem, który możemy nazwać oficjalnym początkiem prac międzynarodowych nad Strategią Karpacką, było podpisanie Deklaracji Karpackiej na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Wtedy przedstawiciele rządów Słowacji, Węgier, Ukrainy i Polski rozpoczęli starania o przyjęcie strategii na szczeblu UE – zauważyła Jarosińska-Jedynak, podkreślając, że Strategia Karpacka jest „ambitną inicjatywą doskonale wpisującą się w rozwój współpracy przygranicznej”.


 

Sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 
Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP


Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas panelu „Cyfrowa Europa podstawą silnej gospodarki i rozwoju usług społecznych oraz szansą na pogłębienie współpracy między państwami Trójmorza (TSI)”, zauważyła, że ze względu na pandemię „cyfryzacja przyspieszyła”. – Zobaczyliśmy, że jedynie dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak wideokonferencje możemy sprawnie dalej funkcjonować – podkreśliła prezes BGK, zwracając uwagę na potrzebę ogromnych nakładów na cyfryzację, automatyzację i robotyzację, a także np. na rozwój sieci 5G. 


Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Fot. printscreen / YouTube / Sejm RP

 

(jap)