Back to top
Publikacja: 18.02.2021
Polityka rodzinna priorytetem państw Grupy Wyszehradzkiej
Polityka

– Cieszę się, że nawet w tym trudnym czasie pandemii nie zapominamy o tak ważnym temacie, jakim jest wspieranie rodzin – powiedziała minister Marlena Maląg przy okazji czwartkowej wideokonferencji ministrów ds. rodziny i polityki społecznej krajów Grupy Wyszehradzkiej. – Wspieramy młodych ludzi przy zakładaniu rodziny i podczas wychowywania dzieci – stwierdziła węgierska minister ds. rodziny Katalin Novák.


– Polityka prorodzinna, zwłaszcza w kontekście pogarszającej się w całej Europie sytuacji demograficznej, jest dziś szczególnie ważna – zauważyła Minister Maląg i przypomniała, że Polska była jednym z pierwszych krajów, który wskazał na wagę polityki demograficznej. Działania na rzecz wsparcia rodzin oraz znaczenie działań w ramach polityki prorodzinnej jako odpowiedzi na wyzwania demograficzne, z jakimi przyszło się mierzyć państwom członkowskim Grupy Wyszehradzkiej, są tematem relatywnie nowym w 30-letniej historii współpracy w ramach V4. – Po objęciu rządów, z końcem 2015 r. zostały wdrożone wszystkie programy, które podniosły godność rodziny, które były inwestycją w kapitał ludzki i które pomimo tego trudnego czasu, w którym jesteśmy dzisiaj, dalej są kontynuowane – oznajmiła minister Marlena Maląg, zauważając, że programy Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch+, Mieszkanie+, sprzyjająca rodzinom polityka podatkowa oraz urlopy rodzicielskie przynoszą wymierne efekty. 

Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk zauważył, że problemy demograficzne w państwach Grupy Wyszehradzkiej są podobne, choć sposoby radzenia sobie z nimi mogą być różne. Wiceszef MSZ podkreślił, że Polska ma czym się pochwalić w kontekście polityki prorodzinnej. Zaznaczył jednak, że inne kraje Grupy Wyszehradzkiej również mają ciekawe rozwiązania, które warto próbować adaptować do naszych warunków. Minister rodziny Marlena Maląg wyraziła nadzieję, że podczas kolejnych spotkań roboczych uda się wypracować wspólną deklarację dotyczącą wspierania rodzin oraz wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowanymi przez rządy poszczególnych państw w tym obszarze.


Fot. kalhh z Pixabay 


Węgry: coraz więcej ślubów

Katalin Novák, minister ds. rodziny Węgier, dzieląc się swoimi doświadczeniami zapewniła, że jej rząd również stawia rodzinę w centrum zainteresowania. – Wspieramy młodych ludzi przy zakładaniu rodziny i podczas wychowywania dzieci – mówiła. Zauważyła, że w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, borykających się również z problemami demograficznymi, państwa Europy Środkowej mają inne rozwiązania niż imigracja. – Ważna dla nas jest nie tylko liczba ludności, ale przede wszystkim jej skład, taki by zachować dziedzictwo kulturowe – podkreślała minister.

Węgry na wspieranie rodzin przeznaczają obecnie 5 proc. PKB. To aż 2,5 razy więcej niż w 2010 r. Aby zachęcić młodych do założenia rodziny, rząd w Budapeszcie wprowadził największy program prorodzinny w historii Węgier, stawiający za cel zapewnienie młodym mieszkań oraz miejsc pracy, a także możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

(jap)