Back to top
Publikacja: 25.01.2021
Andrzej Duda w światowych mediach chwali sukcesy Europy Środkowej i ostrzega przed Rosją
Polityka

„Przeszliśmy drogę od regionu, który przez długi czas prawie nie istniał w świadomości głównych aktorów światowej sceny. Staliśmy się regionem, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów globu i aspiruje do kategorii cywilizacyjnych centrów” – zauważa prezydent Andrzej Duda w tekście zatytułowanym „Europa Środkowa – wspólnota aspiracji”. 


Artykuł polskiego prezydenta „Europa Środkowa – wspólnota aspiracji” został opublikowany równolegle na łamach miesięcznika „Wszystko Co Najważniejsze”, we francuskim dzienniku opinii „L’Opinion” oraz w dziennikach i na portalach mediów światowych w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu. Dekada Europy Centralnej” realizowanego z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.


FOT. Paweł Supernak / PAP


„Europa Środkowa czy też Europa Środkowo-Wschodnia (tych pojęć często używa się zamiennie) jest znaczącym bytem regionalnym, jest wspólnotą losu, która ma wymiar tyleż geograficzny, polityczny i gospodarczy, co zarazem ideowy i kulturowy. Jeśli idzie o położenie na mapie, postrzega się ją jako obszar między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym lub (choć to zbytnie uproszczenie) między Niemcami a Rosją" – pisze prezydent Polski. Andrzej Duda zwraca też uwagę na trzy płaszczyzny współpracy środkowoeuropejskiej: Grupę Wyszehradzką, Bukaresztańską Dziewiątkę oraz Trójmorze. Tekst został przetłumaczony na cztery języki: angielski, francuski, włoski oraz niemiecki.


W tekście opublikowanym 25 stycznia na pierwszej stronie prestiżowego brytyjskiego dziennika „Financial Times” Andrzej Duda wezwał z kolei Unię Europejską do stanowczych działań wobec Rosji po aresztowaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. „Rosja nie jest krajem, któremu można ufać ani który podziela te same wartości i cele z punktu widzenia zasad demokracji, co państwa euroatlantyckie” – zauważył polski prezydent. 

CZYTAJ WIĘCEJ – „Europa Środkowa - wspólnota aspiracji”

CZYTAJ WIĘCEJ Polish president calls on EU to step up sanctions on Russia

(jap)