Back to top
Publikacja: 30.07.2020
Wniosek o dofinansowanie na rok 2020


OGŁOSZENIE WS. FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA PRZEZ INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODEJMOWANYCH NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków poza konkursem zostaje wstrzymany do odwołania.

 


 

OGŁOSZENIE WS. FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA PRZEZ INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODEJMOWANYCH NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka wznawia przyjmowanie wniosków w trybie pozakonkursowym.

W celu ułatwienia procedury ubiegania się o finansowanie lub dofinansowanie poniżej udostępniono wzór wniosku:

Wzór Wniosku

Załącznik nr 1 i 2

Harmonogram Prac

Warto pamiętać, że :

wnioski kierowane do Instytutu poza konkursem powinny być zgodne z wytycznymi § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz.U. 2018 poz. 2168).

  • dofinansowanie może zostać udzielone podmiotom prowadzącym niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • wniosek można  złożyć w każdej chwili, a dofinansowane przedsięwzięcie winno zostać zakończone najpóźniej do 30 listopada br.,
  • zalecany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
  • wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku dostarcza się do Instytutu w formie papierowej przesyłką poleconą, osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres Instytutu.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

 


Informacje o przedsięwzięciach na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, które uzyskały wsparcie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  na podstawie §11 Rozporządzenia Prezesa Razy Ministrów z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej:

 

Podmiot otrzymujący wsparcie

Data przyznania

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota wsparcia

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie

17.04.2020 r.

Młodzi razem bliżej serc

30 000 zł

 

Aleksandra Szewczyk

17.04.2020 r.

Organ Jazz Review Budapest 2020

30 000 zł

Fundacja Centrum Fotografii

17.04.2020 r.

Współistnienie - polsko-węgierskie spotkania fotograficzne Koegzisztencia - A magyar fotográfia ellátogat Bielsko-Biała-ba

78 060 zł

Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány (Fundacja Rodzice Szkole Polskiej)

17.04.2020 r.

Węgry oczami dzieci. Przewodnik nie tylko dla maluchów

33 450 zł

 

 


 

 

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach finansowania i dofinansowania!

 

 

 


Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ( Dz. U. 2018 r., poz. 2168) ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane w okresie od lutego do listopada 2020 roku.

Warunki realizacji przedsięwzięć, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków określa regulamin konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus w zakładce „program dofinansowania projektów” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

 

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: formularz wniosku

Wymagane dodatkowe formularze do złożenia wniosku:

wzór budżetu przedsięwzięcia oraz informacji o źródłach finansowania - w jednym pliku Excel

harmonogram prac 2020 - wzór.docx 

 

Szablon umowy:

- Umowa o Dofinansowanie (Zał. do regulaminu) 2020 14.01.2020

 

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2020 roku.

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@kurier.plus