Back to top

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU STYPENDIUM

Poniżej zamieszczamy wzór końcowego sprawozdania z wykonania programu stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko–węgierskiej. Osoby, które otrzymały stypendium od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są zobowiązane do złożenia końcowego sprawozdania z realizacji programu stypendium w terminie określonym w umowie o przyznanie stypendium, zgodnie z załączonym wzorem.

 

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji stypendium w roku 2020 (pobierz)