Back to top
Publikacja: 03.07.2020
Konferencja: Polsko-węgierski wspólny opór wobec komunizmu

8 lipca 1920 roku rząd Węgier podjął decyzję o przekazaniu zapasów broni walczącemu z Armią Czerwoną Wojsku Polskiemu. Wydarzenie to było nie tylko pięknym gestem przyjaźni, lecz także niezmiernie istotnym wsparciem dla Polski – bez węgierskiego wsparcia, według wyliczeń polskiego wywiadu, 14 sierpnia 1920 roku polskim żołnierzom zabrakłoby amunicji potrzebnej do walki z bolszewikami. Warszawę bronili polscy żołnierze, posługując się bronią i amunicją przekazaną przez Bratanków.


W stulecie tego wydarzenia Fundacja Polska Zwycięska 1920-2020 zaprasza wszystkich do udziału w okolicznościowych wydarzeniach, które odbędą się 8 lipca 2020 roku w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica w Warszawie. W ramach obchodów przewidziana jest międzynarodowa konferencja naukowa, debata oraz premiera darmowej publikacji.
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-węgierski wspólny opór wobec komunizmu”


11:00 - 12:00
1. Péter Szász (The Esterházy Acedemy), Communist repression against the Hungarian Catholic Church in 1918-1919
2. Balázs István Miklós (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Antykomunizm na Węgrzech w latach 1960-1970.
3. dr Mitrovits Miklós (Węgierska Akademia Nauk), Ruchy antykomunistyczne na Węgrzech i w Polsce w latach 80. XX wieku - analiza porównawcza

12:30 - 13:30
4. Kacper Sakowicz (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Znaczenie Bitwy Warszawskiej dla polskiej tożsamości narodowej
5. dr Adam Podlewski (Uniwersytet Warszawski), Warszawa jako centrum świata w 1920 roku
6. Zeltīts Raivis (Sejm Republiki Łotewskiej), Not only the Polish-Bolshevik war. Central and Eastern European wars against communist revolution.

14:00 - 15:00
7. Michał Szymański (Fundacja Polska Zwycięska 1920-2020), Losy węgierskich ochotników do Wojska Polskiego w czasach wojny polsko-bolszewickiej
8. Piotr Sutowicz (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), Kard. Prymas Wyszyński i József Mindszenty wobec reżimu komunistycznego
9. Péter Blank, Pamięć Powstania '56 w kulturze popularnej

15:30 - 16:30
10. Jakub Przybylski (Uniwersytet Wrocławski), Józef Piłsudski i Miklós Horthy - polityczni przywódcy Narodu Polskiego i Węgierskiego
11. Piotr Mikusek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Teoretycznoprawne badanie konstytucji Polski i Węgierskiej Republiki Ludowej - zasady i mechanizmy ograniczania suwerenności i swobód obywatelskich
12. apl. adw. Adrian Zimny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), Odpowiedzialność karna za zbrodnie komunistyczne w Polsce i na Węgrzech

17:00 – 18:00
Debata dziennikarsko-ekspercka – Polska i Węgry – bastiony chrześcijańskiej Europy

W trakcie wydarzenia możliwe będzie odebranie publikacji Rola Węgrów w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ambasady Węgier w Warszawie oraz Węgierskiego Instytutu Kultury. Wydarzenie jest współfinansowane przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Wszystkich uczestników wydarzenia zapraszamy do Cafe Bistro Kopernik na poczęstunek.

Uwaga! W trakcie wydarzenia będą zachowywane wszystkie regulacje i wymogi bezpieczeństwa wynikające z epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w liczbie osób na sali (maksymalna liczba osób: 42).