Back to top
Data publikacji

OGŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM:

Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2020 (edycja II) i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Panu Karolowi Mikołajowi Goszcz,

Pani Oldze Groszek,

Pani Viktorii Kellermann,

Pani Irynie Kyliushuk,

Pani Katarzynie Zolich.

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski