Back to top
Publikacja: 06.02.2020
Wystawa na 750-lecie zakonu Paulinów
Historia

Jest tylko jeden zakon na świecie, który został założony przez Węgra – tak, to są właśnie Paulini, którzy w tym roku obchodzą 750. rocznicę założenia. Z tej okazji przygotowaną unikalną wystawę objazdowa… w autobusie!Organizatorzy wierzą, że wystawa “Piękne życie paulinów” przyczyni się do lepszego poznania zarówno jedynego założonego na Węgrzech zakonu męskiego, jak też naszego wspólnego dziedzictwa kulturalnego. Szczególnie ważne jest to w Polsce, przecież właśnie w Częstochowie mamy stolicę tego zakonu. Właśnie dlatego w minionym tygodniu wystawa zawitała się w kilku miejscowościach w Polsce.

Koncepcję wystawy, którą wyraża przedstawiony materiał tematyczny, przenika myśl, że będąc paulinem, a szerzej: zakonnikiem również można przeżyć całe bogactwo życia, wybór życia zakonnego nie oznacza odwrócenia się od świata, lecz drogę pełnej samorealizacji, i jest nowoczesną formą życia prowadzącą do szczęścia zarówno w codziennym, jak i teologicznym sensie tego słowa.

Wystawa objazdowa przedstawia kolejne elementy życia węgierskich paulinów jako wspólne, dostępne każdemu węgierskie dziedzictwo. Pragnie zainteresować nie tylko katolików, nie tylko ludzi wierzących, ale wszystkich, których interesuje węgierska przeszłość, minione dzieje. Elementem tego celu pragnącego połączyć wszystkich odwiedzających jest ustanowiony w autobusie punkt pojednania, który wzywa wszystkich do pogodzenia się ze sobą samym, z Bogiem i z bliźnimi. Ekspozycję składającą się z ośmiu części, ośmiu odrębnych etapów łączą zdania ośmiu ewangelicznych błogosławieństw. Tematy związane z każdym z nich nie układają się zgodnie z chronologią zakonu, leczy ukazują poszczególne aspekty jego dziejów.
(…)

Szczególną uwagę poświęca wystawa polskiej Częstochowie, utworzonemu w 1382 roku dzisiejszemu centrum zakonu paulinów, jak również znajdującej się tam ikonie Czarnej Madonny i jej licznych węgierskich kopii, a także kluczowej roli polskiej prowincji w odrodzeniu życia paulinów na Węgrzech po 1786 i po 1934 roku.

Ekspozycja już trafiła z powrotem do Budpesztu, ale będzie jeszcze mnóstwo okazji, żeby Polscy turyści mogli objrzęć na Węgrzech – wystawa istnieje też w języku polskim i na polskojęzycznej stronie można będzie sprawdzić kalendarz: http://palosbusz.hu/pl/home-pl/