Back to top

 

 

Zakończyliśmy nabór wniosków stypendialnych!

 

 


Ogłoszenie o naborze wniosków

o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko –Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 538) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko –węgierskiej (Dz. U. z 2018 r. 2169) ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Stypendia są przyznawane na:

a)      realizację badań naukowych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;

b)      utrzymywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na Węgrzech;

c)      przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, w zakresie ustawowego celu i zadań Instytutu, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, polityki, spraw społecznych, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sportu.

Stypendia powinny być realizowane w okresie w okresie od lutego do listopada 2020 roku.

Informacje o warunkach i trybie przyznawania stypendiów określa regulamin konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus w zakładce „program stypendialny” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: formularz wniosku

 

Wymagane dodatkowe formularze do złożenia wniosku:

wzór programu stypendialnego 

wzór planu wydatków i harmonogramu

 

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2020 roku. 

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@kurier.plus