WSPÓLNE MIEJSCA

Na warszawskim Żoliborzu  w kościele św. Stanisława Kostki, gdzie przed laty służył  ksiądz Jerzy Popiełuszko, 28 września odsłonięto  marmurową tablicę w językach węgierskim i polskim.
„Swoim postępowaniem przyczynił się do tego, że narody Europy Środkowo-Wschodniej zachowały więzi z europejskim chrześcijaństwem i po dziś dzień strzegą jego wartości".
Armia Krajowa wydała w 1943 roku ulotki  na potrzeby kontaktów z węgierskimi żołnierzami, dezerterującymi lub po prostu wycofującymi się ze wschodniego frontu. 
Profesor Wacław Felczak po śmierci został pochowany  na zakopiańskim cmentarzu Pęksowy Brzyzek, nazywany "Starym cmentarzem", wśród "kurierów tatrzańskich".
Przy ul. Akadémia 1 znajduje się tablica pamiątkowa generała Józefa Bema. W tym domu w czasie Wiosny Ludów mieszkał polski dowódca. Ufundował ją Stołeczny Samorząd Polski w 2000 roku, w 150. rocznicę śmierci generała.
Wykonane z brązu popiersie twórcy i dowódcy legionu polskiego na Węgrzech jest darem Polaków dla Budapesztu. Autorem odsłoniętego w 1976 r. pomnika w parku Muzeum Narodowego jest Hanna Danilewicz.
Odsłonięcie pomnika, przedstawiającego dwa dęby zrośnięte koronami i korzeniami, miało miejsce 24 marca 2006 roku w Győr. Wzięli w nim udział prezydenci Lech Kaczyński i Laszló Sólyom.
Karol Szymański wzniósł krzyż z figurą Chrystusa w 1944 r. w podzięce za ocalenie życia podczas II wojny. Przeżył egzekucję, był jednak ciężko ranny, powrócił na Węgry, a po wojnie przyjechał do Nowego Sącza.
Na ścianie Instytutu Niewidomych znajduje się tablica upamiętniająca węgierskich żołnierzy, którzy uchronili przed Niemcami niewidome uczennice i opiekujące się nimi siostry zakonne.