WSPÓLNE MIEJSCA

Węgry w obliczu inwazji  pozostawione zostały własnemu losowi przez Habsburgów, pomocy udzieliła natomiast Polska - król Zygmunt I Stary przysłał wsparcie 1500 zbrojnych. 
Na warszawskim Żoliborzu  w kościele św. Stanisława Kostki, gdzie przed laty służył  ksiądz Jerzy Popiełuszko, 28 września odsłonięto  marmurową tablicę w językach węgierskim i polskim.