Back to top

Najnowsze

Tabliczka mnożenia. Rzecz o węgierskim myśleniu strategicznym
Balázs Orbán
Hajrá. Węgry 2010-2022
Instytut Felczaka et al.
Anatomia przyjaźni czyli dzieje wspólne polsko-węgierskie Tom I Od początków do końca XVI wieku
István Kovács
Na polskiej ziemi. Wspomnienia, dzienniki z lat 1976–1990. Tom 1: 1976–1981
Attila Szalai
Trianon – czy zabliźnia się ta otwarta rana Europy?
Konrad Sutarski
Rzeźbiarz węgierskiej duchowości
Marek Zalewski
Złoty wiek Królestwa Węgier - czasy Macieja Korwina
Marek Zalewski • Gróf Péter • Jerzy Dymytryszyn
WSPÓLNA GRUPA KRWI
Agnieszka Janiec-Nyitrai
Zrozumieć Rosję
EWA THOMPSON
​​ Wstęp Na Placu Czerwonym, tuż obok Kremla, stoi najbardziej kolorowa i najsłynniejsza spośród rosyjskich cerkwi prawosławnych: Sobór Wasyla Błogosławionego [1] (Wasilija Błażennego). Jego sława…
Złoty wiek Królestwa Węgier - czasy Macieja Korwina
Marek Zalewski • Gróf Péter • Jerzy Dymytryszyn
„Confessions of a Heretic”
Roger Scruton
Pośród wielu pojawiających się w naszej przestrzeni publicznej wspomnień i panegiryków poświęconych pamięci Sir Rogera Scrutona – sama jestem autorką jednego z takich tekstów, publikowanego na tych…