Back to top
Marcin Bąk küldte be 03.06.2019 időpontban
Feliks Netz


Bizonyára mindenki, aki érdeklődik a magyar kultúra iránt, ismeri Márai nevét, azonban kevesen tudják, hogy ki ismertette meg őt a lengyel olvasóközönséggel. Ez az ember pedig nem más, mint a sokrétű tehetséggel megáldott Feliks Netz.

 

Feliks Netz kalandja a magyar irodalommal „A Pál utcai fiúk” elolvasásával kezdődött. 1956 októberében egy gimnáziumi szereplés alkalmával elszavalta Petőfi „Akasszátok föl a királyokat!” című versét, majd barátaival a katowicei Rádió épülete elé vonult tüntetni és vérét adni a magyar felkelők részére. Vérét nem tudta adni a felkelésért, de a magyar irodalommal való fiatalkori kapcsolata bő termést hozott felnőtt korára.

 

A magyarokért lelkesedő Netz elhatározta, hogy megtanul magyarul. Önállóan, valamint nyelvtanfolyamokon kezdte ilyen irányú tanulmányait, s ösztöndíjjal járt Magyarországon is. Olyan szinten sikerült megtanulnia a magyar nyelvet, hogy a XX. század 80-as éveinek elején magyart tanított egy iskolában, 1982-ben pedig megjelent Déry Tibor „A kiközösítő”-je - az első könyv, melyet Feliks Netz fordított magyarról lengyelre.

 

A következő lényeges fordulópont a Márai alkotásaival való megismerkedés volt – Netz olyan szinten rajongott a magyar íróért, hogy – amint Beata Netz, a felesége visszaemlékezik – Magyarországra menet kötelező pihenőhely volt az író szülővárosa, Kassa, amikor pedig otthon volt, Feliks „Máraival kelt és feküdt”.  Netz számos Márai művet lefordított, valamint a kiadásukat is segítette (abban az időben, amikor a nyugati irodalom „boomja” zajlott), ennek következtében jelentek meg végül Márai művei a lengyel könyvesboltok polcain.

Netz ugyanakkor költőként, irodalmi- és filmkritikusként, újságíróként valamint rádiós dramaturgként is ismert.

Feliks Netz 2015 április 12-én halt meg Katowicében. Jelenleg az író házában az özvegye, Beata Netz által vezetett Magyar-Lengyel Szalon található.

 

Anna Zdunek

Anna Zdunek