Back to top
redakcja2 küldte be 20.05.2022 időpontban
Prof. Andrzej Nowak: A jó időknek vége, és még évekig nem fognak visszatérni
Polityka

A lengyel-orosz szomszédságról szóló legújabb könyvét egy X. századi történettel kezdi, és  mostani képekkel – Kijev szörnyű pusztulásával – fejezi be. Még mindig ugyanazzal az Oroszországgal van dolgunk? Vagy talán amit ma látunk, az egy új inkarnációja, a "ruszizmus", amelyről azt mondják, a fasizmus és a nemzeti bolsevizmus keveréke?

A könyvet egy olyan kijelentéssel kezdem, amelyet kész vagyok megvédeni: semmit sem lehet megérteni a mai Oroszországról, ha nem ismerjük a történelmet. Minden ezzel kapcsolatos – történelmi, politikai, geopolitikai – reflexió légüres térben fog lebegni, ha nem próbáljuk megérteni, hogy az Orosz Föderáció polgárainak 85 százaléka miért támogatja Vlagyimir Putyin tetteit.  


Támogatja, mert az orosz elnök azt mondja nekik, hogy Oroszország újra a világ középpontjában van, hogy még erősebb?

Ezt nem  az ukrajnai ipari üzemek elfoglalásának vágya vagy a háborúval kapcsolatos stratégiai kérdések magyarázzák, hanem a történelem. Az nagymértékben megmagyarázza Putyin döntésének okait is. Nem azt mondom, hogy Putyint kizárólag történelmi okok vezérlik, de úgy vélem, hogy ezek valóban nagy szerepet játszanak döntéseiben, és minden bizonnyal a mentalitásában is. De éppen ezért arra kérem Önöket, hogy vegyék komolyan Oroszország történelmét, az orosz imperializmus történetét, a lengyel-orosz kapcsolatok történetét, amikor nemcsak arról gondolkodunk, ami most történik. Azt mondja, hogy a könyvem eljut a  jelenig, de azért, hogy elgondolkodjunk azon, mi lehet holnap. Az, hogy mi lesz holnap, nagyban függ attól, hogy mi volt eddig ezer éven át.

Azt gondolja, professzor úr, hogy Putyin végigsétált a Kreml folyosóin, és ott az összes Péter, a  cárok, Leninek és Sztálinok százszor elmondták neki: "És te mit fogsz csinálni?". Nézz ránk, és gondold meg, megérdemled-e, hogy a portréd a miénk mellett lógjon? Putyin most döntött úgy, hogy "kreatívan" válaszol erre a kérdésre?

Persze, ezt lehet ilyen képzeletbeli, szép vízióban is bemutatni, de vannak tények, például Vlagyimir Putyin találkozója történészek egy csoportjával a Krím elleni agresszió idején. Amikor annyi minden történik, amikor zöld emberkék szállják meg a terület egy részét Ukrajnában, Putyin talál három órát  a naptárában arra, hogy a történelemről beszélgessen, és ő – nem mondom,  nagyon hozzáértően, de tekintélyelvűen is – tisztán történelmi kérdésekről szólal meg: hogyan kell értelmezni az Oroszországot ért legnagyobb csapásokat, hogyan keményítik meg Oroszországot, miért nem kell szégyellni az összehasonlításokat a Össz–szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt (ÖK(b)P rövid kurzusával, a történelemnek ezzel az új változatával, amelyet most ő diktál a történészeknek.

És ennek a vitának a felvétele elérhető a hétköznapi internet felhasználó számára?

Ez nem titkos tudás. A beszélgetés leirata felkerült az orosz elnök hivatalos honlapjára. Láthatjuk tehát, mennyire fontosak neki ezek a kérdések. Nem hallottam, hogy Duda, Macron vagy Biden elnökök órákon át értekeztek  volna történészekkel. Vagy Scholz kancellár – akár érdekli őket a történelem, akár nem. De Putyin és maguk az oroszok számára is fontos, mert áthatja az egész orosz kultúrát. Figyelembe kell venni, hogy az orosz kultúra sem ártatlan.

Indokolt hát a kívánalom, hogy "az orosz kultúrának el kell tűnnie a nyilvános térből" – ahogyan azt a lengyel kormány miniszterelnök-helyettese követelte?

Természetesen nem azt a tézist képviselem, hogy teljesen el kellene utasítanunk az orosz kultúrát, hogy ne olvassunk – mondjuk – Csehovot, de kortárs orosz írókat sem, vagy hogy ne hallgassuk Csajkovszkij zenéjét. Nagyon szeretem, és magam is ezt teszem. Különösen ajánlom Szergej Lebegyevet, a nagyszerű orosz írót, aki jelenleg lengyelországi emigrációban él. De visszatérek oda, hogy a történelem fontos, és hogy az orosz kultúra pontosan  az imperializmus vádját tartja fenn és hordozza, méghozzá rendkívül hatékonyan. Ha megnézzük Dosztojevszkijt, ha megnézzük Puskint, ha megnézzük a szélsőségesen soviniszta verseit, amelyeket megállás nélkül ismételgetnek az orosz iskolákban és az orosz médiában, ezek a versek hadat üzennek a Nyugatnak, rámutatnak, hogy Lengyelország a Nyugat fő eszköze, amely örökké Oroszország elpusztításáról álmodik.

Oroszországéról, amely nemcsak az életéért küzd, hanem küldetése, hogy civilizálja a Nyugatot, hogy megmentse a romlottságtól, a degenerációtól és legutóbb  – a nácizmustól.

Ez azt mutatja, hogy az orosz mentalitásban és kultúrában, mind a magas és a populáris kultúrában mélyen gyökerezik egyfajta vízió az Orosz birodalomról, amelynek joga van a hódításhoz, és ezt a hódítást mindig felszabadításnak nevezi. Az ortodoxok felszabadítása a latin kultúra vagy az iszlám hatalma alól, vagy azok felszabadítása, akik nem ortodoxok, de az igaz hitre kell téríteni őket, mert az eretnekség vagy a pogányság sötétségében ragadtak. Azután ezt a felszabadítást Péter idejében felváltják a  felvilágosodás nevében. Péter és utódai, egészen II. Katalinig, a "mi visszük a felvilágosodás fáklyáját" jelszóval szabadították fel az egymást követő ázsiai nemzeteket, Grúziát, Kazahsztánt és természetesen a köztársaságot.

Lengyelország felszabadítása nem szinte imperatívusz az egymást követő orosz uralkodók számára?

Ez volt az első felosztás indoklása. Lengyelország egy sötét, fekete lyuk a felvilágosodás térképén, és a felvilágosodást el kell ide hozni. Ezt mondták az Oroszország által fizetett filozófusok és propagandisták, nyugati értelmiségiek, mint Voltaire és Diderot.


Száz évvel és néhány évtizeddel később ismét fel kellett szabadítania minket az orosz szuronyokon hozzánk hozott kommunizmusnak

A Harmadik Rómát, az ortodox birodalom ideológiáját felváltja a Harmadik Internacionálé – és az oroszok a Szovjetunió fő erejeként újra felszabadulnak. Sztálin a Szovjetunió egész identitását az orosz birodalom régi nyomvonalaihoz igazítja. 1934-től a Szovjetuniót maga Sztálin azonosítja egyértelműen az Orosz Birodalommal. 1945 májusában. Sztálin elmondta híres  üdvözlő beszédét "minden nemzet idősebb testvéréhez". Vagyis Oroszországhoz.

Ez azt üzeni, hogy 1945-ben nem a Szovjetunió, hanem Oroszország nyerte meg a háborút?

Igen, ezt Putyin hangsúlyozta 2005-ben, de Sztálin volt az, aki előtte beszélt erről. Oroszország volt az, amely megnyerte a második világháborút, és a kommunizmus zászlaja alatt elhozta a felszabadulást – és most újra felszabadít a fasizmustól. Önöknek igazuk van abban, hogy ma az embernek az a benyomása, hogy az orosz birodalmi hódítások igazolásának és az egymást követő felszabadítási típusok igazolásának egyfajta szintézise jön létre. Ma denazifikációnak nevezik, természetesen a második világháborúra utalva, de modernebb nyelven a kisebbségi jogok védelmének is nevezhetnénk. Könyvem utolsó fejezetében azt írom, hogy Jelcin már felvetette ezt a témát, egyébként nyugati partnereinek nagy tetszésére. Olyan megállapodást javasolt Franciaországnak, hogy Franciaország gondoskodik a kisebbségi jogokról Nyugat–Európában, és mindenre, ami Németországtól keletre van, Oroszország fog vigyázni, ha kisebbségi jogokról van szó.

Jelcin alatt kivételesen véres háború tört ki Csecsenföldön, de csak Putyin alatt nem nevezték többé háborúnak, hanem "Terrorellenes Műveletnek", rövidítve KTO-nak (konтр – террористическая операция).

Köszönöm szépen az emlékeztetést, mert ez viszont egy újabb kis, de jellegzetes szakasza az orosz imperializmus változó formáinak – az Egyesült Államokkal kötött terrorellenes szövetségnek. De ez rövid életű volt. Ez egy nagyon fontos szakasz volt, mert kétszázezer csecsen meggyilkolását tette lehetővé, tehát nem akármi volt. És a nyugati közvélemény nem kis részének tapsa mellett. Ez azonban rövid életű volt, mert a következő szakasz, amely közvetlenül utána következett, fontosabb volt: együttműködés Nyugat-Európával Amerika ellen és az Amerikát támogató úgynevezett új vagy fiatalabb Európa ellen. Vagyis különösen Lengyelország ellen.

Azt mondja, hol keressük a választ arra, hogy mi Oroszország. Miért követi el a Nyugat mindig ugyanazokat a hibákat? Rosszul ítéli meg a Kreml szándékait, és nem utolsósorban figyelmen kívül hagyja az orosz imperializmust. Nyugaton nem ismerik a  történelmet? Vagy talán mindent tudnak róla, de cinikusan az Oroszországgal való úgynevezett párbeszédet választják, mert az egész az üzletről szól?

Sajnos  nem az a helyzet, hogy Nyugaton ismernék a történelmet, vagy hogy érdekelné őket a történelem. Mi olyan világban élünk, amely valamivel közelebb áll a történelmi tapasztalatokhoz. Néhányan persze követték azt az ostoba szlogent, amelyet 89-ben egy amerikai híresség hirdetett, hogy a történelemnek vége. De tudtuk, hogy ez nem így van, hogy minden visszatérhet. Nyugaton sokkal könnyebb volt elhinni, hogy a történelem a múlté, hogy a stabilitás, az anyagi jólét korát éljük, ahol csak a további kisebbségek felfedezése adhat okot aggodalomra, bár a sorsuk, az igaz, aggodalomra adhat okot. Természetesen vannak olyanok, akik készek szakszerűen elemezni a történelem és a geopolitikai körülmények jelentőségét a Nyugattal szembeni orosz politikában. Vannak ilyen emberek Berlinben és Párizsban, de az ő hangjuk a nyilvánossághoz szól, a nyilvánosság pedig nem akarja tudni, és nem is érdekli ez a történelem.

Ez magyarázza a Nyugat hagyományos, szinte alázatos hozzáállását Moszkva soha ki nem elégített étvágyával szemben?

Oroszország a különböző módszerekkel nagyon következetesen megvalósított birodalmi terveit a Nyugat elitjéhez intézi, az ő nyelvükön beszélve, amit Lavrov miniszter nagyon egyszerűen fogalmazott meg az európai fővárosokban lévő nagykövetekhez intézett egyik iránymutatásában. Egy 2007-ben vagy 2008-ban számukra tartott eligazításon – ismétlem, ezek bárki számára hozzáférhető hivatalos dokumentumok – azt mondta: "Mi csak a hagyományos birodalmak fővárosaival tárgyalunk, csak ezek a fővárosok a partnereink". Vagyis Párizs, Berlin, London, esetleg Madrid és Róma. Csak a hagyományos birodalmak nyelvén beszélünk, vagyis a befolyási övezetek nyelvén, mert a birodalmakban megértik, hogy a kis országoknak nincs hangjuk, és természetes, hogy a komoly partnerek a fejük fölött beszélnek. Moszkva komoly partnere, amit minden alkalommal hangsúlyoz, Berlin, és csak szorosan utána következik a második helyen Párizs. Ez a második oka annak, hogy Nyugaton megértés mutatkozik valami iránt, ami megrémít bennünket, nevezetesen az egymást követő megbékélések iránt, vagyis az imperializmus, ebben az esetben az orosz imperializmus kielégítése a gyengébb országok kárára a nyugati partnerek által, akik úgy gondolják, hogy ezek a gyengébb országok amúgy sem számítanak. Tehát eladhatja a Cseh Köztársaságot vagy Szlovákiát, eladhatja Lengyelországot vagy Ukrajnát, Grúziát vagy bármely más kis országot. Nem számít, hogy mit, mert a béke fontosabb.

Vagy talán a nagy, (úgy tűnt) legyőzhetetlen Oroszországtól való félelemről van szó? Bár Jan Kucharzewski, az orosz történelem rendkívül éleslátó kutatója szerint a Nyugat Oroszország hatalmába vetett hite gyakran túlzó volt.


A németeknek – természetesen csak a keletnémeteknek – viszonylag friss tapasztalataik vannak arról, hogy mit jelent az orosz imperializmus erőszakossága. Emlékeznek arra a hét-nyolc millió német nőre, akiket a Vörös Hadsereg hős harcosai megerőszakoltak. Az elkövetők nemcsak oroszok voltak, de mégis nagyrészt oroszok. Ez az élmény kissé bénító, és a németek emlékezetében megmaradt. Nem beszélünk erről, mert, mint tudják, általában nehéz   ilyen dolgokról beszélni, de két, ellentétes hatása lehet: egyrészt félünk, tehát védekezünk. Emlékeztetnék itt Németországnak az 1990-es évek eleji hozzáállására, a német védelmi miniszterre, aki Lengyelország NATO–csatlakozásának fő támogatója volt. Azt mondta, hogy Németországnak kell egy előterep, ezért Lengyelországnak a NATO-ban kell lennie, és a lehető legjobban fel kell fegyverkeznie. Azok közé tartozott, akik féltek, és ezért Lengyelország megerősítésével akarták megvédeni magukat.

Ugyanezt mondjuk ma Ukrajnáról. Régen ezt cordon sanitaire–nek hívták.

Igen, de ez egy egészséges reakció. Ez normális, és nincs rá panaszom. Szeretném, ha így lenne, de a németeknek csak egy része gondolkodik így – egy kicsi és, ami még rosszabb, egyre fogyatkozó része. Ők az idősebb generáció képviselői, akik jobban emlékeznek azokra az időkre. Sokkal több német él egy poszttörténelmi világban, meg vannak győződve arról, hogy nincs  semmiféle agresszió. Emlékszem egy ilyen megrázó beszélgetésre egy müncheni koncert után. Részt vettem egy ülésen, majd elmentem egy koncertre a filharmóniába, ahol a karmester Valerij Georgijev – Putyin export-karmestere.  Villamossal mentem hazafelé egy idős német hölggyel, aki megosztotta velem a benyomásait. És a hölgy azt mondta: "Olyan rosszul vezényel, de jó, hogy van itt egy orosz, mert a mi kormányunk annyira oroszellenes, ezek a politikai elitek annyira oroszellenesek, és végül is Oroszország soha senkit nem szállt meg, soha senkit nem hódított meg". Beszélgetni kezdtünk. Kiderült, hogy egy nyugdíjas történelem tanárnő volt. Ez tükrözi az Oroszországgal kapcsolatos ismeretek minőségét és szintjét. Talán más lenne a helyzet, ha a franciáknak kicsit frissebb tapasztalataik lennének arról, hogy mit jelent az orosz megszállás, mint az 1815/17-ben létező normandiai megszállási övezet, ha az olaszoknak frissebb tapasztalataik lennének, mint az, hogy 1800-ban az orosz hadsereg ott volt Észak-Olaszországban. Szuvorov volt a parancsnoka, ugyanaz az ember, aki lemészárolta a varsói Pragát. Ki emlékszik erre? Arra emlékszünk, hogy Franciaországban van bisztró, ugye? A kozákoktól származik, akik 1814/15-ben ott voltak. Ránk, a lengyelekre, az ukránokra és a litvánokra azt mondják, hogy ruszofóbok vagyunk, akik hisztérikusan reagálnak az oroszokra, miközben az oroszok olyan gyönyörű kultúra, és van bennük valami egzotikum, ami a kissé érdektelen lengyelekből és litvánokból hiányzik.

A lengyelek kevésbé érdekesek, mint az oroszok? Miért?

Emlékszem egy bizonyos kiváló, azt hiszem, skót származású amerikai értelmiségi reakciójára. Terry Anderson,  a fő baloldali folyóirat, a New Left Review szerkesztője egy terjedelmes esszét írt a  londoni Times legnépszerűbb vasárnapi mellékletébe, amikor Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia felvételt nyert az Európai Unióba. Ebben azt panaszolta, hogy milyen kár, milyen szörnyű hiba volt felvenni ezeket az országokat az Európai Unióba, mert ezzel visszaszorítjuk Oroszországot, és azt írta: "Végül is Oroszország hozzájárulása az európai kultúrához több százszor nagyobb, mint az említett országoké." Ez megint csak egy olyan ember  tudatát tükrözi, aki nyilvánvalóan nem hallott Chopinről, Bartókról vagy Dvořákról, de azt biztosan tudja, hogy létezett Csajkovszkij, hogy létezett Sosztakovics. Persze nem tudják, hogy Sosztakovics lengyel száműzöttek unokája volt, és így lett orosz zeneszerző, de ez a mentalitása – mondhatnám – a nyugati elit nagy részének, akik körében Oroszországot a csodálatos kultúra országaként csodálják, amelyet nem szabad elriasztani, hanem beszélgetni kell vele. Ha valaki emlékezteti ezeket az oroszokat arra, hogy erőszakoltak és gyilkoltak, vagy hogy volt valamiféle Katyń vagy valamiféle Csecsenföld, az csak egy fóbia. Ilyen a nyugati elit, és ezért ezek a szörnyű képek Ukrajnából bizonyos értelemben ébresztőnek számítanak.

Tapasztaltunk–e valaha is valami jót keleti szomszédunktól, bármi mást, mint háborút, fosztogatást, pusztítást és gonoszságot?

A Lengyel Köztársaság és Oroszország, vagy szűkebb értelemben – anakronisztikusan szólva – Lengyelország és Oroszország közötti kapcsolatok csak akkor voltak viszonylag jók, amikor valamiféle hamis egyensúly állt fenn.

Hamis?

Ez a pillanat az 1686-os Grzymułtowski-féle béke után következett be. Ebben a Köztársaság megerősíti, hogy lemond Kelet-Ukrajnáról, ami de facto azt jelenti, hogy Oroszország döntő előnyre tesz szert. Lengyelország azonban még mindig egy nagy ország, amelynek lengyel-litván fegyveres erői nemrég ragyogó győzelmet arattak Bécsnél. Lengyelországgal tehát még mindig számolni kell. És ez az a pillanat, alig tízegynéhány év, amikor Lengyelországot Moszkvában normális szomszédként kezelik.

Amikor Oroszország nem olyan erős és Lengyelország nem olyan gyenge?

Másképp fogalmaznék. Oroszország épp megkapta, amit akart, és egyelőre nem folytatta Lengyelország meghódítását. Ez egy olyan pillanat, amikor Oroszországban hatalmas divat lesz a Lengyel Köztársaság. Az orosz udvar lengyelül beszél, lengyel könyveket olvas – sőt, ezek az első könyvek, amelyeket ott olvasnak –, lengyel ruhákat visel, és mágnásainak képeit és portréit a lengyel szarmata portrék mintájára festi. Valóban van egy ilyen időszak, körülbelül tízegynéhány év, és ez véget ér, amikor Péter – az új cár – megérti, hogy az orosz birodalom további erősödéséhez, további terjeszkedéséhez Lengyelországon kívül más példaképet kell választani. Nem utánozhatjuk Lengyelországot, mert ez egy olyan ország, amely egyrészt  az útjukban áll a nyugat felé vezető úton, másrészt pedig olyan ország, amely nem kínálja a gyors technológiai modernizáció eszközeit, amelyek északnyugaton találhatók: Hollandiában, Észak–Németországban, Angliában. Péter tehát protestáns irányvonalak mentén modernizálja Oroszországot, és természetesen belép Lengyelországba. Ebben rejlik a paradoxon, amelyet érdemes felismerni. Lengyelország csak a XVIII. század elején került orosz rabszolgasorba, azelőtt nem volt ilyen.

Ha jól értjük, egyik nap még barátkoztunk a szomszédunkkal, a következőn pedig már ránk támadt, el akarta lopni vagy fel akarta gyújtani a házunkat?

Igen, Oroszország akkoriban Lengyelország szövetségese volt. Egy szövetséges taszított minket rabszolgasorba, nem pedig egy ellenség. Azt mondanám, hogy  ezeknek a kapcsolatoknak ez a lényege. Péter Oroszországa szövetséget kötött, illetve inkább a svéd inváziótól és a belső megosztottságtól rettegésben lévő Lengyel Köztársaság szövetséget kötött Péterrel, aki szövetségesként 2021-ig tartó befolyást vezetett be a köztársaságba.

Oroszország számára Lengyelország vagy a periférián van, vagy a birodalom terjeszkedésének útján, ugyanakkor gyakran halljuk a nyilvánosságban, hogy a lengyel keleti politika nem létezik, hogy nem aktív, hogy csak passzívan nézi, amit Oroszország tesz. Mi a lengyel politika mérlege Oroszországgal szemben 1989 után?

A Szovjetunió bukásától 2007-ig viszonylagos konszenzus volt keleti politikánkban. Függetlenül attól, hogy az SLD, a Szabadság Uniója, a PO vagy a PiS volt hatalmon. 2007-ben radikális törés következett be, mivel Tusk miniszterelnök az év végi választások megnyerése után először döntött úgy, hogy először Moszkvába megy, és nem Kijevbe, mégpedig akkor, amikor Oroszország már rendkívül kemény és brutális gázháborút vívott Ukrajnával. Lavrov miniszter Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter moszkvai látogatása során, amikor Tusk miniszterelnök Putyin elnökkel való találkozójának előkészítése céljából azt mondta, hogy Lengyelország egyértelműen Oroszország oldalán áll Ukrajnával szemben, és nem hazudott, mert nem szokatlan, hogy Lavrov miniszter bizonyos dolgokat nyíltan kimond, és Lengyelország sem határolódott el ettől az értelmezéstől, de – ahogy Donald Tusk és Sikorski miniszter is több beszédében hangsúlyozta – számunkra a legfontosabb tényező a hatalmi tényező, és a legerősebb keleti szomszédunk Oroszország, ezért Oroszországgal kell tárgyalnunk, nem pedig Ukrajnával vagy Litvániával. Itt különösen hihetetlen megvetéssel beszélt  Sikorski miniszter úr  Litvániáról. Egészen komikus volt ez a szablyacsattogás. Mi vagyunk a nagyszerűek, Litvánia nem fog elérni minket. Sajnálom, de ez volt a leginkább elfogadott hangnem. Tehát van egy nagy Oroszország, és mi beszélni fogunk vele, hogy egyébként megmutassuk, hogy az előttünk lévő ügyetlenek, nevezetesen a Jog és Igazságosság, nem voltak képesek megegyezni Oroszországgal, és mi ezt meg  fogjuk tenni.

Ez az egyik értelmezés, de nemcsak a híres "Wehrmacht katona nagyapja" óta, legalábbis a Jog és Igazságosság oldaláról érkeztek olyan felvetések, hogy Donald Tusk egyszerűen a német politikát valósítja meg. Ön szerint mi volt fontosabb?

Nem tudom, de Tusk azt tette, amit Merkel kancellár is tett, vagyis azt, hogy fenntartsa ezt a – mondhatnám – jó hangulatot az oroszokkal folytatott kereskedelemben, ami Németország számára előnyös. Csakhogy ez az ál-újrakezdés nemcsak óriási károkat okozott, lerombolva az előző tízegynéhány  év keleti politikáját – szándékosan mondom, hogy nem csak a Jog és Igazságosság párt két évét, hanem azt a tucatnyi évet –, hanem megmutatta Lengyelország belső összeomlását is. Moszkva pontosan ezt akarta – belülről akarta szétszakítani Lengyelországot. Van egy elnök, Lech Kaczyński, aki továbbra is ezt a politikát folytatja, mondhatni, hagyományos keleti politikát, és meglehetősen hatékonyan és lenyűgöző módon folytatja, mert ez nem csak néhány szimbolikus gesztus volt, hanem mindenekelőtt egy olyan projekt, amely az egész régió számára alternatív energiaellátási rendszert hoz létre a Fekete–tengeren keresztül, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból és Türkmenisztánból. Számos konferenciát szenteltek e projekt  előkészítésének, és jön a kormány, amely azt mondja, hogy nekünk ehhez semmi közünk, és hogy a lengyel elnöknek nincs joga külpolitikával foglalkozni. Most mi jövünk, most mi  mondjuk: egyezzünk meg Oroszországgal, utasítsuk el ezeket a téveszméket, hogy van itt egy alternatíva, és egyezzünk meg Moszkvával. A lengyel politika bizonyos koherenciáját ekkor megsemmisítették, és alapvető megosztottságot vezettek be a külpolitikában. Az, hogy az elnököt tagadja a miniszterelnök, rendkívül káros az államra nézve, és rendkívül előnyös az orosz imperializmus számára. Ennek tragikus vége a szmolenszki látogatások szétválasztása lett.

Amikor Tusk Moszkvába ment, Oroszország már megbékélt Csecsenfölddel, néhány hónappal később pedig megtámadta Grúziát. Sok évvel korábban Andrzej Bobkowski a híres "Szkice pióra" ("Toll vázlatok") című művében az 1941-es Sikorski–Mayski megállapodást egy egér és egy kobra közötti paktumnak nevezte. Hogyan lehetséges, hogy Tusk és Sikorski (nomen omen) nem értette meg, hogy a Putyinnal való alkuban legfeljebb az egér szerepére számíthatnak?

Amit Tusk és Sikorski csapata a keleti politikában tett, az rosszabb volt, mint egy bűncselekmény, ez egy hiba volt, hogy Talleyrand idézetével éljek, mert ennek a változásnak egy másik aspektusa az volt, hogy azután történt, hogy Vlagyimir Putyin hadat üzent a Nyugatnak. Nem arról volt szó, hogy akkoriban volt valamiféle liberális Putyin. 2007 februárjában az orosz elnök ismét nem hazudott, hanem egyenesen azt mondta, hogy háborúban állunk a Nyugattal, no és csináljatok ezzel valamit. Úgy értem, akkor beszélhettek velünk, ha ezt elfogadjátok, és Donald Tusk ezt elfogadta. Amikor Putyin eljött Westerplatte-re, és Donald Tusk a legnagyobb tiszteletadással fogadta, szörnyű beszédet mondott, amelyben nem máshol, hanem Westerplatte-en azt sugallta, hogy Németországnak és Oroszországnak joga volt bosszút állni 1939-ben az első világháború megaláztatásáért. Ez volt Vlagyimir Putyin beszédének lényege, Donald Tusk pedig azzal indokolta Putyin meghívását, hogy az Orosz Föderáció főképviselője végre elismeri, hol kezdődött a második világháború, és mi a történelmi igazság. Hát meghallotta. Kaczyński elnök természetesen reagált erre, amit Lengyelországban a Gazeta Wyborcza által vezetett, akkoriban abszolút uralkodó média  elhallgatott. Közben nagy ünnep volt, hogy Vlagyimir Putyin érkezett, aki miniszterelnökként tisztelt meg bennünket, annak ellenére, hogy pontosan ugyanazon a héten kezdődtek a Zapad–manőverek, amikor Oroszország hivatalosan, törvényesen taktikai atomtámadást gyakorolt Varsó ellen. Ez nem volt titok. Azért írtak róla annak idején, mert része volt azoknak a manővereknek, amelyekről a NATO -Oroszország megállapodásban beszámoltak. Ezeket a feltételeket Oroszország akkor szabta, amikor a lengyel média a Lengyelország és Oroszország közötti barátsággal dicsekedett. Sikorski miniszter a Gazeta Wyborcza című lapban Putyin miniszterelnök érkezésekor azt írta, hogy Oroszország még soha nem volt ilyen demokratikus és bizonyos értelemben nyitott a Lengyelországgal való jó kapcsolatokra, mint akkor. Abban az időben, amikor taktikai atomtámadást gyakorolt Varsó ellen – Sikorski miniszter ezt nem tette hozzá, de tudott róla, hogy ez így van.

Ez már nem hiba, hanem teljes katasztrófa.

Ez nem a mi kormányunk, hanem Vlagyimir Putyin politikájának gigantikus és döntő sikere volt, ugyanakkor szörnyű vereséget jelentett Lengyelország keleti politikája számára. Kompromittálódott, mert abban a pillanatban, amikor Lengyelország kapitulál, lemond, belemegy az ilyen megaláztatásokba, akkor elzárkózik Ukrajnától. Sikorski miniszter úr Ukrajnát megvető néhány kijelentése egyenesen megdöbbentő. Röviden, egyértelműen szólva, és kész vagyok arra, hogy ezt a nézetet bármilyen helyzetben megvédjem. A lengyel kormány 2007-ben vagy 2014-ben nagy pontossággal hajtotta végre Moszkva, Vlagyimir Putyin politikai irányvonalát. Egyszerűen jobban csinálta, mint Vlagyimir Putyin bármelyik nyugati partnere.


Ez nem sok jóról tanúskodik az akkori kormányunkról.

Úgy tanúskodik, ahogyan tanúskodik. Én csak az önök kérdéseidre válaszolok. Érdemes megemlékezni egy másik szempontról, amelyről nem esett szó. Nyilvánvalónak tűnik, de emlékeztetni kell rá. 2008 augusztusában orosz tankok vonultak be egy szuverén országba, és csak Kaczyński elnök erkölcsi és diplomáciai beavatkozása mentette meg Grúziát Ukrajna mai sorsától. Ez akkor történt, amikor Sikorski miniszter már hatalmon volt a Külügyminisztériumban, Tusk miniszterelnök pedig az Aleje Ujazdowskie–ban, és ez a legkevésbé sem eredményezett változást ebben az Oroszországgal szembeni politikában, annak ellenére, hogy Oroszország már megszállta egy szomszédos ország területét, katonailag és ténylegesen a sajátjához csatolta azt. Ennek az elhibázott politika azonnali felülvizsgálatához kellett volna vezetnie, ha azt néhány hónappal korábban vagy néhány tucat hónappal azelőtt fogadták  el. Ez azonban nem történt meg. Ez egyfajta megdöbbentő – nem is azt mondanám, hogy vakságról –, de kitartásról tanúskodik egy olyan hiba mellett, amelynek óriási költségei voltak, és nem csak Lengyelország számára. Ami 2010. április 10-e után történt, az egész Kelet-Európa számára óriási jelentőséggel bírt. Amikor egy ilyen méretű katasztrófára kell magyarázatot találni, Lengyelország felteszi a kezét, és minden eszközt átad az ügy eltussolására a világ politikailag legkorruptabb intézményének, az orosz ügyészségnek, amelynek főügyésze, Jurij Csajka az, aki Anna Politkovszkaja, Borisz Berezovszkij halálával kapcsolatos nyomozásokat felügyelte...

Navalnij készítette az egyik leghíresebb oknyomozó filmet róla. Kiderül, hogy Csajka egy bűnbanda élén áll, amely nemcsak a gigantikus korrupcióért felelős, hanem egy dél-oroszországi városban elkövetett mészárlásért is, amelyben 12 embert öltek meg, köztük négy gyermeket. Megkéselték őket, megfojtották, majd felgyújtották a házat, amelyben a holttestek voltak. A gyilkosság még ugyanabban az évben, 2010-ben történt.

Igen, természetesen. Ő egy különleges feladatokra való ember – a legrosszabb feladatokra, a piszkos munkára, mondhatnám, az orosz ügyészségen az összes legrosszabb feladatra. És ez az ember a lengyel miniszterelnök beleegyezésével azt a feladatot kapja, hogy magyarázatot adjon a szmolenszki katasztrófára. Mi a reakció erre Kijevben, Vilniusban, Minszkben... Nem csak a kormányokra, hanem az emberekre is gondolok: "Nincs kiút, meg kell adnunk magunkat, mert ha Varsó így viselkedik, nos, az azt jelenti, hogy nincs alternatíva. Ez az orosz befolyási övezet".

Ez egy dolog, de másrészt a többségnek, még a leghétköznapibb embereknek is, akik abból a térségből, a Moszkva által egykor meghódított vagy még mindig az Orosz Föderációtól függő országokból származnak, a legcsekélyebb kétségük sincs afelől, hogy ki a felelős az elnök, a tábornokok, a lengyel elit haláláért. A Kremlre mutogatnak, és meg vannak győződve arról, hogy Lengyelországban ezt mindenki tudja.

Természetesen. Minden beszélgetésem, és számos beszélgetésem  volt; e–mail és telefonos kapcsolatfelvétel közvetlenül április 10–e után nagyon sok emberrel, nemcsak Ukrajnából, Fehéroroszországból vagy Litvániából, hanem Oroszországból is.... Mindenki tudta, hogy mi történt, úgy értem, senkinek sem voltak kétségei, pedig több száz e-mail, stb. érkezett.


Ez a mai napig nem változott.

Igen, de mindazonáltal mindazok, akik ebben a helyzetben a politikán gondolkodtak, a lengyel állam akkori reakcióját figyelték, és a lengyel állam reakciója megdöbbentő volt. Emlékeztetem Önöket Komorowski elnök úr – a Szejm akkori alelnöke – szavaira, amikor az orosz-grúz frontvonalon lövések dördültek a lengyel elnökre. A szejm alelnöke ezt a szavakkal gúnyolta ki: "Amilyen a látogatás, olyan a merénylet". Teljesen eltekintve attól, hogy ez közvetlenül az Oroszországgal szembeni frontvonalon történt, képzeljük el, hogy az alsóház ellenzéki Lord Speakerje gúnyolódik az Egyesült Királyság miniszterelnöke elleni merényleten, mert az más pártból való. Ez egyszerűen lehetetlen bármelyik országban, és Lengyelországban 2008-ban lehetséges volt. Ez azt mutatja, hogy Putyin legnagyobb sikere – a Polgári Platformot a teljes szellemi és erkölcsi függőség helyzetébe rángatni, mint befolyásoló tényezőt.

Lehet, hogy ami április 10-e után történt, ez a behódolási politika olyan mértékben befolyásolta a lengyeleket, hogy – akár tudat alatt is – arra a következtetésre jutottak, hogy mivel a hatóságaink nem akarnak semmit sem tenni, mi sem fogadjuk el ezt az információt? És ami most történik, hogy még ha feketén-fehéren is megmutatjuk: "halló, itt ez történt, vannak jelentések, állami dokumentumok", ez nem változtat semmin, a tagadás eleme erősebb.

Én is hasonlóan látom a dolgot, talán egy kicsit másképp, vagyis ennek az attitűdnek a forrásait abban keresem, amit az előző kérdésre adott válaszomban kifejtettem, nevezetesen az erkölcsi és mentális függőségben. Azok, akik annyi érzelmet fektettek ebbe a lengyelországi belháborúba, hogy minden, amit a PiS tesz, rossz, abszurd és ostoba, és ezért Lech Kaczyński is rossz és ostoba volt. Ez a propaganda: csúnya, tudjuk, minden rossz volt... És hirtelen kiderül, hogy talán mégiscsak igaza volt, ebben az orosz ügyben, a Putyin iránti bizalmatlanságban, az Oroszországgal szembeni bizalmatlanságban.

Megengedheti-e még magának a mai ellenzék, a Moszkvával való újrakezdés tábora, a szmolenszki nyomozás Czajka ügyésznek való átadásának tábora, a lengyel belpolitikai konfliktus elmélyítésével választási sikerre törekvő – ha szabad így fogalmaznom – tábor, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszióval szemben állami, békülékenyebb módon gondolkodjon?

Szeretném, ha ez így lenne. Ez az, amit biztosan állíthatok, ugyanakkor azt hiszem, hogy száz százalékig nem lehet így. Egyszerűen arról van szó, hogy egyesek bizonyos érzelmeket fektettek a mai valóság egy bizonyos értelmezésébe, hogy van egy gonosz tábor, amely mindig gonosz, és mi a jók táborával vagyunk, és mivel a jók tábora a Putyinnal való barátságba fektetett, akkor látszólag ez volt a helyes, látszólag ez volt a jó ebben a szakaszban. Most ennek a nagyon széles körben értelmezett tábornak a képviselőitől, a Platform szavazóitól látok ilyen reakciókat: "Ne idézzétek fel ezeket a dolgokat, mert ez  őstörténet, ez felmelegített káposzta." – ezt hallottam.

 

Egy történésznek azt mondani, hogy nem számít, mi volt 1000 vagy 100 évvel ezelőtt, nemhogy abban az időben, amelyre ő maga is emlékszik, elég kockázatos.

És itt most olyasmiről beszélünk, ami alig hét–nyolc évvel ezelőtt volt, amit következetesen valósítottak meg  hét éven keresztül, vagyis a Harmadik Köztársaság történetének egynegyedén keresztül. És ennek állítólag nincs jelentősége, nincs hatása arra, ami később történt, mert ma már más a helyzet? Nos, épp ez jelzi bizonyos értelemben a sokéves lengyelországi szovjet megszállás legszörnyűbb hatását, mert ez természetesen évtizedeken keresztül épült fel. Az 1944 vagy 1939 óta eltelt időkre gondolok, és bizonyos értelemben ennek a hagyománynak a 2007 utáni, különleges körülmények közötti megújulására.

Mire gondol professzor úr?

A teljesen álszent valóságra való képesség, egy ilyen szovjet hazugság, én így hívom, ami különbözik az átlagos politikus hazugságától, mert a politikusok köztudottan csalnak egy kicsit, manipulálnak egy kicsit a választói véleményektől függően, mert ez a demokratikus politikában így történik. De azt mondani, amit Donald Tusk a 2011-es meghallgatáson tanúként mondott a szmolenszki katasztrófáról? Azt mondta (ezt a varsói kerületi ügyészségen rögzítették), hogy a médiából értesült Kaczyński elnök szmolenszki látogatási szándékáról. Ez pontosan egy szovjet hazugság.

Amennyire emlékszünk, akkoriban senki sem tett  szemrehányást neki emiatt, legalábbis a politikai táborából, a médiából?

Ez valami annyira arcátlan, annyira megdöbbentően arcátlan, és az, hogy a címzettek elfogadják ezt az üzenetet: "Hát, lehet azt mondani, hogy...". Ugyanezen elv alapján ugyanazok az emberek most azt mondják, hogy ami hét éven keresztül, a Harmadik Köztársaság történetének egynegyedén keresztül olyan következetesen történt, ami Közép- és Kelet-Európa történelmét ilyen módon befolyásolta, az ma már nem fontos, nincs jelentősége, mert később fejlődött ki az orosz terjeszkedés Ukrajnában. Ez a kijelentés, miszerint ezek régi ügyek, ez lehetséges, mert a valóságot a magad számára kényelmes darabokra bonthatod, és azt mondhatod: az eltűnt, most valami új van, mint mindig... Tusk miniszterelnöknek igaza van, Kaczyński pedig téved, mint mindig. És ezt minden esetben tudni lehet, mert természetesen megértem, hogy Jarosław Kaczyński és a Jog és Igazságosság sok esetben tévednek, mérgelődöm is emiatt. A demokratikus politikában normális, hogy nincsenek ideáljaink, de az Oroszországgal kapcsolatos politikánk esetében, amely számunkra rendkívül fontos, és bizonyos értelemben a legfontosabb kérdés számunkra, kiderült, hogy ennek a tábornak volt igaza, a másik pedig nagyon tévedett, de a másik oldal ezt nem ismeri el, csak azt mondja: "húzzunk egy vastag vonalat".

Már megint a "vastag vonal"? Soha többé nem szabadulunk meg tőle?

Lehet, hogy bele kell egyeznünk ebbe, és el kell fogadnunk, de egy fenntartással. Azok, akik a leginkább felelősek ezért a hibáért, amely oly sok emberéletet követelt, és nem a szmolenszki tragédia áldozataira gondolok, azok, akik felelősek a bűnös és agresszív orosz imperializmus felé való fordulás bűneiért, amelyek előkészítették az utat a további előrejutásához, a további sikereihez. Ezeket az embereket egyszer és mindenkorra ki kell zárni a politikai életből – ennyi az egész. A többieknek, az összes támogatójuknak talán ezt az egy hibát kellene átgondolniuk. Lehet, hogy kedvenc pártjuk és annak vezetője politikájának minden más aspektusával egyetértenek, de ebben a kérdésben ez a vezető és ez a párt hibát követett el, aminek nagyon nagy ára volt, mert most fel kell fegyverkeznünk, és  hatalmas áldozatokat kell hoznunk. A jó idők elmúltak, és szerintem nem is fognak visszatérni a következő tízegynéhány évben, mert a most kezdődött új válságnak nagyon komoly következményei lesznek, nem utolsósorban az, hogy az adóháztartás nagyon nagy részét fegyverkezésre kell majd költeni – egyszerűen szükség lesz rá. Én természetesen támogatom ezt, csakhogy nem ingyen lesz, hanem az életszínvonal rovására fog menni.

Ez van nálunk, és a nagyvilágban?

Például egy új gigantikus migrációs hullám fog érkezni délről, vagyis nem Ukrajnából, hanem Afrikából. A 110 millió lakosú Egyiptomnak ma nincs kenyere, mert gabonájának 80 százalékát Ukrajnából és Oroszországból importálja, és ebből a gabonából nem fognak többet kapni, amit Oroszország természetesen  állandósítani fog, még akkor is, ha ez a háború – adja Isten – a lehető leghamarabb véget ér. Oroszország megpróbálja majd erősíteni ezt a globális élelmiszerválságot, ami emberek millióinak vagy tízmillióinak délről történő elvándorlásával jár majd. És ismét feszültség fog kialakulni az Európai Unión belül.... Mindez a 2007 és 2014 között Németország és csatlósai által elkövetett hibáknak köszönhető – mondhatnám, hogy a politikai vonaluknak követő szolgáiknak.

A könyv a modern korban ér véget, most, hogy Ukrajnában háború dúl. Donbasszban jelenleg olyan csata zajlik, amely egyes elemzők szerint várhatóan eldönti az egész háború sorsát. Összehasonlíthatóak-e a Donbasszban zajló események az 1920-as varsói csatával? Vagyis vagy megállítjuk Oroszországot, és megváltozik, vagy felfal minket az elkövetkező években?


Röviden, ezt körülbelül 200 év múlva fogjuk látni. Egyrészt a Donbaszban jelenleg zajló csata biztosan nem hasonlít a varsói csatára, a kurszki kiszögellésben zajló csatára vagy Sztálingrádra, mivel ez egy teljesen aszimmetrikus csata. Ez a jelenleg divatos szó, és itt helyénvaló, mert az oroszoknak komoly hiányuk van  gyalogságból, az ukránoknak pedig tankokból – és mindkettőre szükség van ahhoz, hogy megnyerjék ezt a csatát. Ezt jól tükrözi ennek a  régiónak az egyik régi mondása: "A kozák elkap egy tatárt, a tatár pedig az ő fejét fogja". Nem hiszem, hogy ez a háború gyorsan véget ér. Lehet, hogy lesz valamiféle fegyverszüneti megállapodás, amelyet a nyugati országok erőltetnek, akik egy újabb megbékélésről álmodnak, azaz Ukrajna adja fel ezt a Donbaszt, ezt a Krímet, ezt a Herszont. Meglátjuk, mi lesz Odesszával, talán megmentjük Odesszát... Most, mert aztán  két-három év múlva újra előkerül Odessza témája, a háború nem fog véget érni, legfeljebb egy bizonyos szakasza. A nyugati országoknak is, nem tudom, hogy Oroszországnak is annyira fontos-e, és természetesen az ukránok is lelkesek, mert senki sem akarja, hogy folytatódjanak a bombázások, és ez normális. Mi is nagyon örülni fogunk, ha ennek a háborúnak vége lesz, de ne feledjük, hogy ami a közeljövőben véget ér, az csak egy bizonyos szakasza lesz ennek a háborúnak, és a következő szakaszok forgatókönyveiben minden bizonnyal a konfliktus mindkét fő résztvevője, Oroszország és az Egyesült Államok is figyelembe fog venni minket. Ezt bizonyítja nemcsak amerikai politikusok, hanem katonai tisztviselők számos varsói látogatása is.

Vlagyimir Putyin a Vörös téren tartott felvonuláson egyenesen azt mondta, hogy Oroszországot a Nyugat támadta meg...

Az orosz propaganda és az orosz politikusok is nyíltan azt mondják, hogy a háború következő szakaszaiban más országokat is meg akarnak támadni. Természetesen most nem arról van szó, hogy megijesszenek bennünket, hogy egy pillanat alatt bombát dobnak a fejünkre, hanem arról, hogy ne érezzük magunkat nyugodtan, ne aludjunk el, vagy ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy valamiféle fegyverszünet, valamiféle minszki vagy nem minszki megállapodás születik. Nem számít, hogy hol kötik meg. Én csak arra biztatnám és könyörögnék a lengyel politikusoknak, hogy Isten ments, hogy bármilyen megállapodásban a kezes vagy közvetítő szerepét játsszák, mivel ez a legrosszabb szerep, és csak kijátszhatja Moszkva. Véleményem szerint Sikorski sajátos alkalmatlanságának nagy sikere volt, hogy nem sikerült belekényszerítenie bennünket az úgynevezett minszki megállapodásokba, mert végül is ő nagyon szeretett volna részt venni a normandiai formátumban. Valójában az ő nagy érdeme, mert   felelősek lettünk volna Ukrajna kirablásáért. Természetesen minden most elért megállapodás hosszú távon ezt a célt fogja szolgálni.A PiS akkoriban kritizálta Sikorskit ezért a sikerért.

Már az elején tudtam, hogy ez egy csapda, mert azonnal nyilvánvaló volt, hogy ott vannak a franciák és a németek, hogy ott lesznek. De hogy a lengyelek részt vegyenek Ukrajna felosztásában? Putyin több alkalommal is erre biztatta Donald Tuskot.

Azért biztatta, hogy  kiadja? Arra számított, hogy egy ilyen ajánlatot el lehet fogadni? És azután? Vajon szovjet blöff volt, hogy elkapják, és legyen a fiókban egy kompromittáló dolog, csalit dobtak?

Nem tudom. Szerintem mindkettő. Úgy értem, az utóbbi biztos, de az előbbi – az az értelmezés, hogy Putyin valóban valamiféle felosztási szerződést kötne Lengyelországgal, amely nyilvánvalóan legfeljebb néhány évig lenne érvényes, mielőtt Lengyelországot felosztaná Németországgal. Sajnos, Lengyelországban vannak olyan idióták, akik azt mondják: Milyen kár, hogy nem egyeztünk meg Oroszországgal, és visszakaptuk volna szeretett Lvivünket... Én is szeretem Lvivet. Ott voltam a nászutamon, és a későbbi évfordulókon is oda megyünk, de itt  a felosztásról van szó, és a felosztások nem érnek véget Ukrajnában, hanem mindig van egy következő szakasz, amelyben Oroszország megegyezik valakivel, aki komolyabb, mint Lengyelország, nevezetesen Németországgal.

Ennyit a felosztások iránt rajongókról. De úgy gondolom, hogy Putyin hisz az ilyen történelmi analógiákban, és úgy gondolja, hogy ez valamiféle jó átmeneti megoldás lenne. Vigyék a lengyelek Lvivet, persze azokkal az ukrán nacionalistákkal együtt, és hadd kínlódjanak vele, én pedig elveszem, ami orosz, ahogy Katalin, amikor végrehajtotta Lengyelország harmadik felosztását, egy rendet veretett, amelyen az állt: "Отторженная возвратих"  – vagyis visszavettem, ami el lett szakítva, vagyis csak azt vettem vissza, ami a sajátom volt. Putyinnak nem kell elvinnie Lvivet. Feltételezi, hogy ez egy kissé idegen város. KGB-ésként nem Lvivben, hanem valahol a Kárpátokban szokott nyaralni. Nem tudom, hogy annyira hiányoznak-e neki azok a fiatalkori évek, hogy újra az államában tudja  a Kárpátokat.

Kijevet azonban, amint az az Ukrajna elleni orosz támadás első napjaiban nyilvánvalóvá vált, már nem tekinti idegen városnak.

Kijev nem csak Vlagyimir Putyin számára egy álom. Kijevet, Odesszát és az egész úgynevezett Novorossziját vissza kell szerezni, mert az oroszok ezt akarják, és Vlagyimir Putyin jó demokratikus vezetője az országának, aki egyébként végrehajtja Alekszandr Szolzsenyicin végrendeletét, aki azt mondta, hogy Ukrajnának a miénknek kell lennie, de Fehéroroszországnak és fél Kazahsztánnak is. Tehát még mindig ott van ez a fél Kazahsztán.


És mi értelme van Oroszország létezésének? Miért létezik Oroszország, ha ennyi nyomorúság okozója a világban? A Krímet nyolc évvel ezelőtt elvesztett tatárok és a szülőföldjükről menekülni kényszerült csecsenek azt mondják, hogy Oroszország az ördög állama, hogy a gonosznak ott van a székhelye.

Bár bőbeszédű vagyok, kivételesen rövid választ tudok adni. Először is, erre a kérdésre csak az Úristen tudja a választ. Másodszor pedig, ha valami okos trükköt keresnék egy ilyen nehéz kérdés megválaszolására, akkor egy orosz bölcsesség – egy orosz népi közmondás megadja: " Azért van a csuka a tengerben, hogy a ponty ne szundítson el " (Fel kell készülni minden kellemetlenségre) – vagyis ez a birodalom azért van, hogy ébren tartson minket. Ne gondoljuk, hogy vége a van történelemnek, hogy csak az LMBT a téma, hogy csak elhízással vannak problémáink.

Boritókép: wikimedia commons