Back to top
redakcja2 küldte be 16.02.2022 időpontban
Tart a heves vita a Magyarországnak szánt Corvina körül
Kultura

Noha a tényt, hogy a kötet - Mátyás király hires könyvtárához tartozása okán - Magyarországon lenne a legmegfelelőbb helyen, egyik fél sem vitatja, az adományozás éles politikai  viták kereszttüzében áll a kulturális örökség eme nagyértékű tételének átengedése miatt. Az elkövetkező napokban várható fordulat az ügyben.

 

 

Az elmúlt héten került a Szejm elé egy 51 PiS-képviselő által aláírt törvényjavaslat egy 15. századi kézirat, Naldus Naldius firenzei humanista kódexe Magyarországnak történő átadásáról. A lengyelek ezzel mondanának köszönetet a magyaroknak, akik egy évvel ezelőtt a fiatal II. Zsigmond Ágost páncélját adományozták a Wawel múzeumának. Az előterjesztők érvelése szerint a kódex a lengyelországi gyűjtemények értékes eleme, azonban nincs szoros összefüggésben a lengyel történelemmel, Magyarország számára viszont rendkívül értékes bizonyítéka a Corvin Mátyás király személyéhez kötődő kulturális és nemzeti örökségnek.

 

A terv szerint az átadásért a toruńi Kopernikuszi Könyvtár 25 millió PLN-t kapna az állami költségvetésből kompenzációként. A terv ugyanakkor, akárcsak Zsigmond Ágost páncéljának átadása idején Magyarországon, belpolitikai vihart kavart, a helyi képviselők tiltakozó akcióba kezdtek. A Kujávia-Pomerániai Vajdaság marsallja, Piotr Całbecki, a Kopernikusz Egyetem rektora, és több további helyi kulturális és egyházi vezető is ellenzi a szándékot: „Felszólítjuk a parlamenti képviselőket (...), hogy vonják vissza azt a kezdeményezést, hogy a Toruńi Kopernikusz Könyvtárat megfosztják a gyűjteményében található felbecsülhetetlen értékű kézirattól. A kódex elbecsülhetetlen Toruń és a régió számára, amely Lengyelország szellemi és anyagi nemzeti örökségének elválaszthatatlan része.”

 

A lengyel Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása szerint a Miniszterelnöki Kancellária vezetőjének felügyelete mellett folynak a tárgyalások erről a témáról. – A következő napokban döntünk arról, hogy mikor kerül feldolgozásraz indítvány– teszi hozzá a Rzeczpospolitának Piotr Babinetz (PiS), a Szejm Kulturális bizottság elnöke, aki az adományozással kapcsolatos képviselői indítvány szerzője. Hozzátette: a magyarok kérik ezt a kéziratot. - Ez az ügy Lengyelország és Magyarország miniszterelnöki szintjén dőlt el annak következtében, hogy Zsigmond Ágost páncélját átadták Lengyelországnak. Ez nem az én kezdeményezésem, természetesen soha nem állna szándékomban, hogy Toruńnak ártsak – nyilatkozta a képviselő, aki egyben Intézetünk tanácsának elnöket is. – Nem csoda, hogy viták vannak ekörül, mert valóban a világ nemzeti örökségének igen értékes műemlékéről van szó, amely mégis kapcsolódik Magyarország történelméhez. Mi is abból a szemszögből tekintünk az ügyre, hogy milyen nagy károk keletkeztek Lengyelországban a sorozatos háborúk során, de tudjuk, a magyarokat is nagy veszteség érte a török betörések miatt, például Corvin Mátyás királyi könyvtárának esetében, ezért szeretnék otthon látni ezt a kódexet – teszi hozzá.

Az online itt szabadon végiglapozható kódex első oldalán ez áll:

IN HOC VOLVMINE CONTI NENTVR NALDI NALDII FLORENTINI EPISTOLA DE LA VDIRVS AVGVSTAE BIBLIOTHE CAE ATQVE LIBRI QVATVOR VERSIBVS SCRIPTI EODEM ARGVMENTO AD SERENI SSIMVM MATHIAM CORVINVM PANONIAE REGEM

 

A Holló jegyében (2004) című, Monok István szerkeszette kötet szerint Naldo Naldi (latinosan: Naldus Naldius) Firenzében készült kódexe Mátyás király budai könyvtára, a Bibliotheca Corviniana történetének egyik legfontosabb forrásának számít, sőt, a könyvtár ismertetése mellett versbe foglalva mutatja be a benne megtalálható fontosabb szerzők katalógusát. Naldus forrásaként a Corvina könyvtárosa, Taddeo Ugoleto beszámolóit, illetve jegyzékét használta, a mű tehát valóban hiteles információkat tartalmaz a mára a világ minden részére szétszóródott, jórészt nyom nélkül eltűnt híres gyűjteményről.

Amikor a mohácsi csata után a török fősereg 1526. szeptember 12-én bevonult a védtelenül hagyott Budára (az udvar Pozsonyba menekült), csapatai kifosztották a könyvtárat és elkezdték a környék kifosztását. 1541-ben a török újra elfoglalta Budát és a legtöbb itt található mű, köztük 650 páratlan antik kézirat eltűnt, és csak a XIX-XX. századokban ment végbe nagyobb bővülés.

A Bibliotheca Corviniana, amely 2005-ben felkerült az UNESCO világ emlékezete program listájára, mai ismereteink szerint 216 példányt számlál a a világ minden táján, amelyből Magyarországon csak 53 mű található. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár 39 kötet tulajdonosa, a különböző olasz könyvtárakban 49 darab található, a többi francia, német, angol, török és amerikai gyűjtemények tulajdona.

Lengyelországban ma négy Corvina található, ezek közül kettőt Krakkóban, egyet-egyet pedig Wrocławban és Toruńban őriznek.