Back to top
redakcja2 küldte be 13.09.2021 időpontban
Wyszyński bíboros boldoggá avatása
Kultura

7000 hívő, köztük 45 külföldi püspök gyűlt össze a varsói Isteni Gondviselés templomában, Stefan Wyszyński bíboros illetve Elżbieta Róża Czacka nővér boldoggá avatása alkalmából. Kettejük boldoggá avatása az utóbbi évek legjobban várt vallási eseménye volt Lengyelországban.

 

A boldoggá avatás a pápa hivatalos elismerése az elhunyt személy mennybe való belépéséről és képességéről, hogy közbenjárjon azokért a személyekért, akik a nevében imádkoznak. Ez az első lépés a szentté avatás és a szentséggel járó általános tisztelet felé.

 

Wyszyński bíborost elődje, August Hlond bíboros halála után 1948 -ban Lengyelország prímásává nevezték ki, Lengyelország szellemi vezetője volt a második világháború befejezését követő években. A kommunista rezsim 1953 -ban őrizetbe vette, és három évig börtönben tartották. Wyszyński bíboros szintén fontos szerepet játszott a lengyel és a német nemzet közeledésben, hiszen ő volt a hajtóereje a lengyel püspökök német püspököknek szóló megbékélési levelének, amelyben kijelentették: „megbocsátunk és bocsánatot kérünk”. János Pál pápa mindig is Wyszyński bíborost tartotta mesterének, barátságuk a bíboros 1981 -es haláláig megmaradt.

 

Elżbieta Róża Czacka grófnő 1876 -ban született, és a leghíresebb arról, hogy megalapította a ferences nővéreket, a kereszt szolgáit, valamint tevékenységével segítette a vakokat. Czacka gyerekkorában szenvedett egy balesetet, amely később ahhoz vezetett, hogy 22 éves korában megvakult, annak ellenére, hogy számos sebészeti beavatkozást hajtottak végre rajta.

Az 1890 -es éveket Európa -szerte utazott, remélve, hogy megismeri azokat a technikákat, amelyekkel segíthet a vakoknak; a lengyel fonetikát adaptálta a Braille -ábécébe, amely 1934 óta minden vak iskolában kötelezővé vált. A járvány miatt a hivatalos boldoggá avatási ünnepségen a hívek száma 7000 -re korlátozódott, míg több ezren gyűltek össze az Isteni Gondviselés temploma körüli utcákon. A liturgiát Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa vezeti.

 

Az Eucharisztiát 600 pap, 80 lengyel püspök koncelebrálta, köztük a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek, Wojciech Polak lengyel prímás és Kazimierz Nycz varsói metropolita érsek. 45 külföldi püspök is Lengyelországba utazott, hogy részt vegyen az ünnepségen.

A boldoggá avatási liturgián a legmagasabb állami hatóságok képviselői is részt vettek: Andrzej Duda elnök, Elżbieta Witek, a Szejm elnöke, Tomasz Grodzki, a Szenátus elnöke és a Mateusz Morawiecki miniszterelnök és miniszterelnök -helyettes, kulturális miniszter által vezetett kormány tagjai , Nemzeti örökség és sport, Piotr Gliński professzor. Külföldi vendégek, külföldi diplomáciai képviseletek tagjai és a lengyel hadsereg képviselői is jelen voltak az ünnepségen.

Az első emberek közül néhányan, akik elfoglalták helyüket a szertartás előtt, már reggel 7 órakor megérkeztek az Isteni Gondviselés temploma elé. Sokan kijelentették, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy lemaradjanak az eseményről.