Back to top
redakcja2 küldte be 19.06.2021 időpontban
Közös ügyeink a „Kárpátok Európája” konferencián
Polityka

- A Kárpátok Európája Közép-Európa részeként, az államok, társadalmak és nemzetek sokasága óriási előnyöket hozott az Európai Unió számára: nagy hagyományokat, a szabadság szeretetét és az európai közösség érzését - jegyezte meg az elnök Marek Kuchciński, a Külügyi Bizottság elnöke, a gorlicei hágó közelében fekvő Regietów-i „Kárpátok Európája” konferencián

 

A régió politikusai, tudósai és a Kárpát régió helyi kormányzati tisztviselői június 19-én személyesen, illetve online formában osztották meg véleményüket. A találkozó főszervezői - Marek Kuchciński marsall, valamint Barbara Bartuś, a szejm és szenátusi az EBESZ Parlamenti Közgyűléséhez delegált küldöttségének elnöke voltak.

 


Az intézetünk igazgatója, Maciej Szymanowski által moderált nyitóbeszélgetést Európa jövőjének szentelték. A beszélgetést Kornel Morawieckinek a különbözőségünkön és hasonlóságunkon alapuló, régióról szóló gondolatával vezette fel, amely megragadta a találkozó lényegét.


Marek Kuchciński rámutatott, hogy a Kárpátok az Európai Unió azon régiója, ahol az egész közösségben a legnagyobb a biodiverzitás. - Ezen a területen kétezer növény- és állatfaj él. A Kárpátok Európája szintén nagyszerű példa a sokféleség egységére: különböző nyelvek, szokások és kultúrák. Az együttélés a régióban a tolerancia és a más emberek iránti tisztelet, valamint a régió élete a keresztény értékek rendszerén alapszik – hangsúlyozta a Szejm külügyi bizottságának vezetője, kiemelve, hogy Közép-Európa lakói meg akarják őrizni ezeket az értékeket és a ugyanakkor a nyugat-európaiakkal azonos szinten élnének.

Bogusław Sonik EP-képviselő ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az integráció, és a kezdeti nagy célok elérése sokszor akadályokba is ütközik. Ugyanakkor a legutóbbi események, a vírus és a demokráciát fenyegető krízis helyzetek az unió külső határainál paradox módon erősítettek az integrációt. Ugyanakkor továbbra is  nagy szükség van további az integrációt segítő kezdeményezésekre. A volt ellenzéki politikus megjegyezte: bár sok szervezet működik a makrorégió támogatásáért, sosem árt tovább erősíteni ezeket a kezdeményezéseket, főként kulturális téren.


 Bogusław Sonik EP-képviselő. 


A moderátor kérdésére, hogy Európa azonos-e az Európai Unióval és véget ér-e annak határainal, Hanna Ljubakova, az Atlantic Council szakértője a belarusz nézőpontot bemutatva elmondta, bár országa Európában fekszik, az európai értékek Lukasenka államában ezeket nem tartják be – elsősorban a jogok területén. Lengyelország számos fehérorosz számára ezen európai értékek jelképe. Az integrációval kapcsolatban Hanna Ljubakova felhívta a figyelmet arra is, hogy Lukasenka politikája épp ellenhatást ért el: egységesítette és az európai értékek felé fordította a belaruszt nemzetet. Értékelése szerint, bár az uniós szankciók, és a diktatúra elleni intézkedések lehetnének sokkal erősebbek is az ellenzék egyes tagjai szerint így is óriási támogatást jelentenek.


Hanna Liubakova, az Atlantic Council szakértője


Robert Lupițu, a  Caleaeuropeana portal főszerkesztője úgy látta, a mikrorégiók együttműködése, a Háromtenger Kezdeményezés, a Bukaresti Kilencek olyan kezdeményezések, amelyek feltétlenül fontosak egész Európa jövőjének építésében, amelyben különösen lényeges volna az infrastrukturális beruház, a fenntartható fejlődés, és a kelet-nyugati régióra irányuló források összevonása is, hogy versenyképességünk megmaradjon.

 

A moderátor kérdésére, Pavol Mačala, a szlovák „Personalizm” alapítvány vezetője az uniós alapértékekről szólva elmondta, különösen fontos volna ezeknek az értékeknek azonosítása, a Nyugat által elvetett alapok azonosítása és megértése.

Mátyás Zrno, a Konservativne Noviny főszerkesztője kételyeit fejezte ki az unió és a tagországai közötti viszonnyal kapcsolatban: gyakori tapasztalat szerinte, hogy az Unió felülről „tanárként” kezeli a tagországokat, és nem veszi figyelembe azok eltérő érdekeit.

 

Az erős, és kevéssé erős nemzeti hagyományokkal rendelkező országok tapasztalata ugyanakkor értékes tapasztalat a további integrációt illetően – sok ország már most látja ezt és ellenáll a további föderatív integrációs terveknek, amelyek nincsnek figyelemmel a tagállamok érdekeire a politika alakitásában. 

Zárásként Maciej Szymanowski felvetette: fontos volna egy alapítványt létrehozni, amely képviselné a régió közösségeinek értékeit. Kuchciński házelnök üdvözölte a felvetést, örömét fejezte ki, hogy e szervezeten keresztül megmaradhatna a kunderai maximum sokféleség minimum területen, a szuverenitás és a függetlenség megőrzése érdekében.

 

 

 

 

További képek a rendezvényről:
 

Forrás: Sejm RP